-آیا در عزادارى سید الشهداء استفاده از طبل و دهل جایز است؟

1-آیا در عزادارى سید الشهداء استفاده از طبل و دهل جایز است؟
آیت الله فاضل: استفاده از آلات لهو و لعب حرام است ولى طبل و دهل و امثال آن جزء این آلات نیست. [بنابراین استفاده از این دو در عزاداری اشکالی ندارد.] (1)
2-استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداری و غیر آن چه حکمی دارد؟
همه (به جز صافى و بهجت رحمة الله علیه): اگر به نحو متعارف و غیرلهوی نواخته شود، اشکال ندارد.(2)
آیات عظام صافى و بهجت رحمة الله علیه: استفاده از آن اشکال دارد.(3)

------------------------------
1) جامع المسائل (فارسى - فاضل)، ج‌1، ص: 582‌
2) امام،استفتاءات،ج2،مکاسب محرمه، س27و36؛ خامنه¬ای، اجوبة، س1441؛ مکارم،استفتاءات،ج1،س516؛ نوری، استفتاءات،ج2،س604 و 596 و ج1،س448؛ تبریزی، استفتاءات،س2009، و صراة النجاة،ج6،س1477؛ فاضل، جامع المسائل،ج1،س2174.
3) صافی، جامع الاحکام،ج1،س1602 و توضیح المسائل، م2833؛ دفتر: بهجت

آیا تعزیه و شبیه خوانى در مراسم عزادارى جایز است؟

آیا تعزیه و شبیه خوانى در مراسم عزادارى جایز است؟
امام خمینى رحمة الله علیه: تعزیه و شبیه خوانى اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود، اشكال ندارد ولى بهتر است‏ به جاى آن، مجالس روضه خوانى برپا كنند . (1)
آیت الله فاضل لنكرانى رحمة الله علیه: اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعى ندارد . (2)
آیت الله گلپایگانى رحمة الله علیه: اگر تعزیه خوانى مشتمل بر استعمال آلات موسیقى نباشد و غنا و دروغ نخوانند و مرد لباس مختص به زن نپوشد، اشكال ندارد . (3)
-----------------------
1) استفتائات امام خمینى رحمه الله، ج‏2، ص 28، س 71 و ج‏3، س‏44 و 40 و 47 و 33 .
2) جامع المسائل، ج‏1، س 2165 .
3) مجمع المسائل، ج‏1، ص 559، س 77 .

آیا تشبه به اهل بیت علیهم السلام در نمایش و تعزیه و غیر آن جایز است؟

آیا تشبه به اهل بیت علیهم السلام در نمایش و تعزیه و غیر آن جایز است؟
امام خمینى رحمة الله علیه: با مراعات احترام آنان جایز است . (1)
آیت الله فاضل لنكرانى رحمة الله علیه و آیت الله صافى گلپایگانى: در صورتى كه مستلزم اهانت نباشد مانعى ندارد . (2)
آیت الله علوى گرگانى: اگر تعزیه و شبیه خوانى موجب هتك حرمت‏ به ساحت مقدس بزرگان دین شود، باید اجتناب شود . (3)
-----------------------
1) احكام خانواده، عبدالرحیم موگهى، طبق فتواى امام خمینى رحمه الله، ص 336 .
2) جامع المسائل، آیت الله فاضل لنكرانى، ج‏1، س 2166 و جامع الاحكام، آیت الله صافى، ج‏2، ص 132 .
3) اجوبة المسائل، ص 365 .

سؤال: بسیارى از تكایا در ایام عزاداریهاى مذهبى، اقدام به حمل «علاماتى » مى كنند كه به قیمت گزافى خریده شده و حمل آن نیز موجب اشكال است . این وسائل از نظر شرعى چه حكمى دارند؟

احكام علامت در عزاداری
سؤال: بسیارى از تكایا در ایام عزاداریهاى مذهبى، اقدام به حمل «علاماتى » مى كنند كه به قیمت گزافى خریده شده و حمل آن نیز موجب اشكال است . این وسائل از نظر شرعى چه حكمى دارند؟
امام خمینى رحمة الله علیه: اشكال ندارد . (1)
سؤال: حكم علمهایى كه در مراسم عزادارى امام حسین علیه السلام از آنها استفاده مى شود و بعضى داراى نقش و نگارهایى نیز هستند چیست؟
آیت الله فاضل لنكرانى رحمة الله علیه: استفاده از آنها در عزادارى جایز است . (2)
سؤال: آیا جایز است پارچه و دستمالهایى را كه در ایام محرم بر روى علم مى بندند بفروش برسانند و در عزادارى و تعمیر حسینیه مصرف كنند؟
آیت الله فاضل لنكرانى رحمة الله علیه: اگر در مراسم عزادارى محل حاجت نباشد و زاید بر متعارف باشد، مى توانند بفروشند و به مصارف عزادارى و احتیاجات حسینیه ها برسانند . (3)
---------------------------
1) استفتائات امام خمینى رحمه الله، ج‏2، ص 28، س 72 .
2) جامع المسائل، ج‏1، ص 623، س 2173 .
3) همان، س 2179 .

آیا پوشیدن لباس سیاه در عزادارى امام حسین علیه السلام جایز است و آیا رجحان دارد؟

احكام استفاده از لباس سیاه
سؤال: آیا پوشیدن لباس سیاه در عزادارى امام حسین علیه السلام جایز است و آیا رجحان دارد؟
آیت الله فاضل لنكرانى رحمة الله علیه: پوشیدن لباس سیاه در عزاى امام حسین علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام چون از مصادیق تعظیم شعائر است، واجد رجحان شرعى مى باشد و عملا بزرگانى چون مرحوم آیت الله بروجردى در روز عاشورا از قباى سیاه استفاده مى كردند . (1)
آیت الله صافى گلپایگانى رحمة الله علیه و آیت الله نورى همدانى: پوشیدن لباس سیاه به عنوان اعلان حزن و اندوه در مصیبت امام حسین علیه السلام و ائمه علیهم السلام رجحان دارد . (2)
سؤال: آیا نماز خواندن با لباس سیاه بر عزاداران امام حسین علیه السلام مكروه است؟
آیت الله صافى گلپایگانى: چون لباس سیاه علامت عزاداران سیدالشهداء است و عزادارى آن حضرت كمال رجحان را دارد، لذا نماز خواندن با آن نیز مكروه نمى باشد . (3)
-----------------------
1) جامع المسائل، ج‏1، ص 621، س 2170
2) جامع الاحكام، آیت الله صافى، ج‏2 ، ص 130، س 1590; هزار و یك مسئله، آیت الله نورى همدانى، ج 2، ص 180، س 602 .
3) جامع الاحكام، ج‏2، ص 130، س 1591 .

-قمه زدن در عزادارى امام حسین علیه السلام چه حكمى دارد؟

1-قمه زدن در عزادارى امام حسین علیه السلام چه حكمى دارد؟
امام خمینى رحمة الله علیه: اگر موجب ضرر نباشد مانع ندارد، ولى در این زمان این عمل نشود . (1)
رهبرى: اگر موجب وهن مذهب در زمان حاضر و یا مستلزم خوف خطر جان یا ضرر معتنى به باشد، جایز نیست. (2)
آیت الله جوادى آملى: چیزى كه مایه وهن اسلام و مایه هتك حرمت عزاداراى است جایز نیست، انتظار مى رود از قمه زنى و مانند آن پرهیز شود . (3)
2-اگر قمه زدن در عزاداریها موجب مرگ كسى شد، آیا این عمل خودكشى و گناه محسوب مى شود؟
مقام معظم رهبرى: اگر با خوف خطر جان اقدام كرده باشد، حكم انتحار دارد . (4)
3-آیا قمه زنى جایز است؟ چنانچه در این خصوص نذرى وجود داشته باشد وظیفه چیست؟
آیت الله فاضل لنكرانى رحمة الله علیه: با توجه به اینكه ایران اسلامى به عنوان ام القراى جهان اسلام شناخته مى شود، و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان الگو و بیانگر اسلام است، باید با سوگوارى و عزادارى امام حسین علیه السلام به گونه اى عمل شود كه موجب گرایش بیشتر به آن حضرت گردد. مسئله قمه زدن نه تنها نقشى ندارد بلكه به علت عدم قابلیت پذیرش و نداشتن هیچگونه توجیه قابل فهم مخالفین، نتیجه سوء بر آن مترتب خواهد شد . لذا لازم است شیعیان از آن خوددارى كنند . و چنانچه در این مورد نذرى وجود داشته باشد نذرصحیح نیست . (5)
آیت الله نورى همدانى: اشكال دارد. (6)
----------------------------
1) استفتاءات، ج 3، ص 581، س 38 .
2) بیانات رهبرى و استفتائات آیات عظام پیرامون عزادارى عاشورا، ص 35 .
3) همان، ص 42 .
4) همان، ص 35 .
5) جامع المسائل، ج 1، ص 623، س 2172 .
6) هزار و یك مسئله، ج 2، ص 179، س 597 .

در ایام سوگوارى امام حسین علیه السلام نماز مقدم است یا عزادارى؟

در ایام سوگوارى امام حسین علیه السلام نماز مقدم است یا عزادارى؟
آیت الله فاضل لنكرانى رحمة الله علیه: بهتر آن است كه نماز را مقدم دارند، همانطور كه امام حسین علیه السلام روز عاشورا هنگام ظهر نماز ظهر اقامه كردند. (1)
-------------------------------
1-.جامع المسائل، ج‏1، ص 623

آيا خريد و فروش و معامله در روز عاشورا و تاسوعا حرام است؟

آيا خريد و فروش و معامله در روز عاشورا و تاسوعا حرام است؟
خرید و فروش و معامله در روزهای تاسوعا و عاشورا حرام نیست.
تفصیل جواب این است که در مورد روز تاسوعا حکم خاصی نداریم، ولی در مورد روز عاشورا شایسته است مومنین به عزاداری حضرت اباعبدالله ع مشغول باشند و از امور دنیوی دوری کنند. در روایتی نقل شده است که هرکه کوشیدن در حوائج خود را در روز عاشورا ترک کند و به دنبال کاری نرود، حق تعالی حوائج دنیا و آخرت او را برآورد و هر که روز عاشورا، روز مصیبت و اندوه و گریه او باشد، حق تعالی روز قیامت را روز شادی و سرور و خوشحالی او گرداند و دیده‌اش در بهشت به ما روشن شود ...زاد المعاد - مفتاح الجنان، ص: 232

احکام عزاداری ماه محرم را لطفا بیان کنید.

#احکام_محرم
#آیت‌الله_خامنه‌ای

بیان زبان حال در مداحی

سؤال1: آیا بیان زبان حال در مداحی ها و روضه ها بصورت اشعار و نثر در مورد اهل بیت علیهم السلام جایز است؟
جواب: اگر معلوم باشد که زبان حال را بیان می¬کند و مناسب با شأن اهل بیتعلیهم السلام باشد، مانع ندارد.

عزاداری و رعایت مقررات

اعمال روز عرفه

#عرفه

اعمال روز عرفه چه چیزهایی هستند؟
روز نهم ذی الحجه روز عرفه و از اعیاد بزرگ است، اگرچه به اسم عید نامیده نشده است و روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود خوانده و مَوائد جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیرتر و رانده تر و خشمناکترین اوقات خواهد بود.

پربازدیدترین ها