نحوه محاسبه ذکات چگونه مي باشد؟در زمين هاي آبي و ديمي چگونه مي باشد؟

متن سوال: 
نحوه محاسبه ذکات چگونه مي باشد؟در زمين هاي آبي و ديمي چگونه مي باشد؟

مرجع تقليد: مقام معظم رهبري
نحوه محاسبه ذکات چگونه مي باشد؟در زمين هاي آبي و ديمي چگونه مي باشد؟
سلام عليکم 1- شرائط وجوب زکات اموري است مثل اينکه محصول شما از محصولاتي باشد که زکاتش واجب است مثلا گندم و جو (1) يا اينکه زكات گندم و جو درصورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب برسد و مالك آن، بالغ باشد و ....(2)
2- بر فرضي که زکات به گندم يا جو تعلق گرفته باشد نحوه ي محاسبه اش اينگونه است: اگر گندم و جو ديمي است و مثلا از آب باران مشروب شده است زکاتش يک دهم است و چنانچه آبي باشد و با دلو و مثل آن آبيارى شده نه باران، زكات آن يک بيستم است. (3) 3- آبيارى با آب چاه عميق و نيمه عميق ملحق به آبيارى با دلو است. (4)
اگر ابهامي داريد مي توانيد آن را دقيقا براي ما ارسال کنيد تا ان شاء الله پاسخگو باشيم. از ارتباط شما با اين سامانه تشکر مي کنيم.
(1) مساله ي 1853 رساله ي محشا
(2) مسأله ي 1855 رساله ي محشا
(3) مساله ي 1875 رساله ي محشا
(4) استفتاء از دفتر رهبري(حفظه الله)،شماره استفتاء: 636701،کدرهگيري:۱۳۰ac۱۸۴۵becf۵۱۹c۷e۶۳a۸۴۶ac۲۴a۰d

منبع: 
(1) مساله ي 1853 رساله ي محشا (2) مسأله ي 1855 رساله ي محشا (3) مساله ي 1875 رساله ي محشا (4) استفتاء از دفتر رهبري(حفظه الله)،شماره استفتاء: 636701،کدرهگيري:۱۳۰ac۱۸۴۵becf۵۱۹c۷e۶۳a۸۴۶ac۲۴a۰d

نظر خودتان را ارسال کنید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 3 =

پربازدیدترین ها