خروج بی اختیاری باد معده،نماز را باطل می کند؟

متن سوال: 
اگر کسي نتواند جلوي باد شکمش رابگيرد ودر هنگام نماز باد معده خارج شود نمازش چه حکمي دارد؟

سلام بر شما چنانچه در يک نماز اين اتفاق بيفتد هر چند غير اختياري و غير عمدي باشد نماز باطل مي شود لذا نماز را بشکند و دوباره وضو بگيرد و نمازش را از دوباره شروع کند. بله اگر از کساني باشد که بيماري خاصي دارند که مطلقا نميتواند خود را نگه دارد بحثش فرق ميکند و احکام خاصي دارد. موفق باشيد.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها