آیا پیامبر 46 همسر داشته؟

متن سوال: 
آيا پيامبر 46 همسر داشته؟ متن: با سلام چند مدتيه که در دانشگاه بر روي اينکه تعداد زنان پيامبر (ص) چند تا بوده و يا اينکه علت ازدواج هاي پيامبر (ص)چه چيزي بوده بحث هاي زيادي شده در ادامه تعداد 46 مورد از اسامي که به عنوان زنان پيامبر از آنها نام برده شده رو به همراه منابع آنها مي نويسم و از شما خواهش مي کنم که با دليل و منبع موثق در مورد تک تک اين افراد بگوييد که کداميک همسر پيامبر (ص) و کدام يک نبوده است متشکرم1- خديجه دختر خويلد بن اسبن عبدالعزي (خير النساء العالمين).حضرت محمد وقتي 25 ساله بود با کارگزار خود خديجه که زني ثروتمند بود ازدواج کرد و از چوپاني و همراهي کردن کاروانهاي تجاري خديجه به زندگي مرفه و آرامي رسيد. اما بعد از مرگ خديجه، به سرعت ثروت وي را به باد داد تا جايي که نيازمند غارت و چپاول نامسلمانان گشته بود. حضرت محمد تا زماني که خديجه زنده بود جرات نداشت با زن ديگري ازدواج کند زيرا احتمالاً مورد خشم خديجه قرار ميگرفت و مجبور بود به زندگي قبلي و دشوار خود بازگردد. • صحيح بخاري 5:164165 ( برگ 103) 5:168 برگ 105 • تاريخ طبري جلد .39 برگ 3 • صحيح بخاري جلد .4:605 برگ 395 • صحيح بخاري جلد .5:168 برگ 105 • صحيح مسلم 4:5971 ( برگ 1297) 2- سوده دختر زمعه بن قيس العامريه (صاحبته الهجرتين)، زن سوم حضرت محمد بود، سوده بيوه زن (نام همسر پيشين وي سکران بن عمرو بوده است) مسلماني بود اهل حبشه که پدرش اورا به حضرت محمد داده بود و حضرت محمد قبل از آوردن عايشه به خانه اورا به خانه آورده بود. سوده به رواياتي 50 سال سن داشت و حضرت محمد براي نگهداري از بچه هايش و همچنين اداره خانه اش به سوده نياز داشت. البته سوده در مقابل عايشه نيز همانند يک مادربزرگ بود. سوده در آخرين سال خلافت عمر از دنيا رفت. عايشه روايت کرده است که سوده برخي اوقات از نوبت خود ميگذشت تا پيامبر شب خود را با عايشه بگذراند زيرا سوده هراس داشت مبادا حضرت محمد وي را بخاطر سن بالايش طلاق دهد. پيامبر در حالي با سوده ازدواج کرده بود که تقريبا چاره و امکان ديگري براي ازدواج نداشت زيرا قبيله قريش اورا طرد کرده بود و در آن سالها ازدواج کردن با فرزندان عبدالمطب و بني هاشم بر ضد مفاد عهدنامه اي بود که منجر به شعب ابيطالب شد بنابر اين حضرت محمد از روي اجبار با سوده ازدواج کرد. • تاريخ طبري جلد .39 برگ 169. • ابو داوود جلد .2:2130 برگ 572 • صحيح بخاري جلد .6:318 برگ 300 • تاريخ طبري جلد .9 برگ 128 • صحيح مسلم جلد .2:2958 ( برگ 651) • صحيح بخاري جلد .3:269 ( برگ 154) جلد .3:853 ( برگ 29) • صحيح مسلم جلد .2:3451 ( برگ 747) • بحار الانوار جلد 22 برگ 202 3- عايشه دختر ابوبکر صديق (افقه نساء العالم) ، حضرت محمد وقتي عايشه 6 ساله بود با وي ازدواج کرد و در سن 9 سالگي با او وقتي خود 53 سال داشت همبستر شد، اين ازدواج پدوفيل بودن حضرت محمد را نشان ميدهد، براي اطلاعات بسيار کامل و جامعي از اين ازدواج و بررسي نظرات مختلف در اين مورد به نوشتاري با فرنام ”سن پايين عايشه، مناظره اي بين آيت الله منتظري و دکتر علي سينا ” مراجعه کنيد. عايشه محبوب ترين زن حضرت محمد بود تا جايي که حضرت محمد در بستر مرگ سر بر روي سينه هاي وي گذاشته بود. علاقه حضرت محمد به عايشه تا جايي بود که وقتي زينب عايشه را محکوم به زنا با صفوان کرده بود، حضرت محمد از طرف الله آياتي آورد تا عايشه را برائت کند. براي شرح کل ماجرا مراجعه کنيد به عايشه و صفوان و بحث در مورد آيات مربوط به برائت عايشه. عايشه از راويان مهم حديث و از حافظان قرآن حساب مي‌شود. اما شيعيان به دليل خصومتي که وي با علي داشت و جنگي که او با علي داشت اورا ملعونه و پليد ميدانند. حضرت محمد بارها اعلام کرده است که عايشه را از همه زنان خود بيشتر دوست داشته اما شيعيان معتقدند وي زن فاسدي بوده است و حضرت محمد خديجه را بيش از ساير زنان دوست داشته است تا جايي که سالي که خديجه از دنيا رفت را سال عذاداري اعلام کرد. عايشه تا زمان خلافت معاويه زيسته است و با علي نيز در زمان خلافتش جنگ جمل جنگيده است. • صحيح مسلم جلد جلد 2 : .3309,3310,3311 صفحه 715 و 716 • صحيح بخاري جلد .7:88 برگ 65 • بحار الانوار جلد 22 برگ 202 4- ام سلمه دختر اميه بن المغيره، زن يکي از مسلمانان به نام “ابوسلمه بن ابوالاسد” بود که در جنگ احد زخمي مهلکي برداشته بود و در نهايت کشته شده بود. ام سلمه در هنگام ازدواج با حضرت محمد 29 سال سن داشت و محمد 53 سال سن داشت. ام سلمه از کليه زنان حضرت محمد بيشتر عمر کرد و پس از همه آنها وفات يافت. • ابو داوود جلد .1:274 برگ 68 جلد .3:4742 برگ 1332 جلد .2:2382 برگ 654 • سنن نساء جلد .1 no.240 برگ 228 • ابن ماجه جلد .3:1779 برگ 72 • تاريخ طبري جلد .39 برگ 80. • صحيح مسلم جلد .2:2455 برگ 540 • بحار الانوار جلد 22 برگ 203 5- حفصه دختر عمر بن الخطاب، در سن 18 سالگي شوهر خود خنيس (ابن عبدالله) بن حذاقه السهمي را از دست داده بود و بيوه شده بود. حفصه در هنگام ازدواج با حضرت محمد 20 سال سن داشت و محمد 55 ساله بود. در احاديث موجود است که بعد از اينکه ابوبکر و عثمان از ازدواج با وي سر باز زدند، حضرت محمد قبول کرد که با وي ازدواج کند. حفصه نيز از حافظان قرآن حساب مي‌شود و نسخه عثمان از قرآن با همکاري وي تهيه شده بود. از ماجراهاي جالبي که حفصه در آنها شرکت داشت رسوايي حضرت محمد در ارتباط با کنيز حفصه يعني ماريه است که حضرت محمد را مجبور کرد سوره تحريم را بسرايد. براي اطلاعات بيشتر از اين ماجرا به حضرت محمد ماريه و حفصه ، ماريه قبطي شانزدهمين زن در زندگي حضرت محمد، وساطت الله جهت رفع اختلافات خا نوادگي حضرت محمد و ماريه، برده جنسي پيامبر مقدس مراجعه کنيد. حفصه تا زمان خلافت عثمان زنده بوده است. • ابن ماجه جلد .3:2086 برگ 258 • ابو داوود جلد .2:2448 برگ 675 جلد .3:5027 برگ 1402. • صحيح مسلم جلد .2:2642 برگ 576 جلد .2:2833 برگ 625 جلد .2:3497 برگ 761 • بحار الانوار جلد 22 برگ 202 6- زينب دختر جحش الاسديه؛ ازدواج زينب با جحش از بحث برانگيز ترين ازدواجهاي حضرت محمد است. زينب از خانواده بزرگ و محترمي بود. مادر زينب (ميمونه) دختر عبدالمطلب پدربزرگ حضرت محمد بود. زينب با زيد فرزند خوانده حضرت محمد ازدواج کرده بود و حضرت محمد روزي بدون خبر به خانه زيد وارد شد و زينب را نيمه لخت ديد و به او علاقه مند شد، سپس مهريه اورا پرداخت تا از فرزندخوانده خود طلاق گيرد، بعد با وي ازدواج کرد و مسلمانان ميگويند خداوند به حضرت محمد دستور داد تا با زينب ازدواج کند زيرا خداوند مي‌خواست اين رسم غلط جاهليت مبني بر اينکه يک مرد نميتواند با زن پسرخوانده خود ازدواج کند از ميان بردارد و اين بسيار مضحک است. ماجراي مفصل زينب را ميتوانيد در سه نوشتار “حضرت محمد، زيد و زينب” و “زيد و زينب” و “عشق محمد به همسر پسر خوانده اش (زينب) و ازدواج با او.” و “فرزند خواندگي در اسلام و تاريخ ازدواج محمد با زينب بنت جحش” بخوانيد. زينب در موقع ازدواج با حضرت محمد 35 سال داشت و حضرت محمد 58 سال و نخستين زن حضرت محمد است که پس از مرگ حضرت محمد فوت ميشود. او تا زمان خلافت عمر زيسته است. • صحيح مسلم جلد .2:2347 ( برگ 519) جلد .2:3330 ( برگ 723724) جلد .2:3332 ( برگ 725) جلد .2:3494 برگ 760. • صحيح بخاري جلد .3:249 ( برگ 138) جلد .3:829 ( برگ 512) جلد .4:6883 ( برگ 1493) ابو داوود جلد .3:4935 برگ 1377-1378 جلد .1:1498. • بحار الانوار جلد 22 برگ 203 7- جويريه دختر حارث بن ابوضرار (اعظم النساء برکه)، محمد در سن 58 سالگي با جويريه که 20 سال سن داشت ازدواج کرد. جويريه دختر رئيس قبيله بني المصطلق، يکي از قبايل يهودي متعددي بود که حضرت محمد به آنها حمله کرده بود. شوهرش مالک بن صفوان بود و در حمله ناگهاني که حضرت محمد به اين قبيله کرده بود کشته شده بود. حضرت محمد از جويريه درخواست ازدواج کرد و جويريه قبول کرد به شرط اينکه اسراي باقيمانده از اين جنگ آزاد شوند و غنايم بدست آمده به صاحبان باقيمانده از اين جنگ بازگردد. از جويريه به عنوان “زني بسيار زيبا” در بسياري از تواريخ ياد شده است، ابن اسحق ميگويد جويريه از زيبايي شگفت انگيزي بهره مي برد، بطوري که هيچ مردي قدرت نداشت در برابر زيبايي وي مقاوت کند. و رابطه او با محمد به شدت عواطف عايشه را تحريک کرده بود و عايشه از ديدن او در عذاب بود. جويريه 6 سال زن حضرت محمد بود و بعد از حضرت محمد نيز 39 سال زندگي کرد و در سن 65 سالگي درگذشت. ماجراي جويريه را پروفسور مسعود انصاري در کتاب کوروش بزرگ و حضرت محمد عبدالله را در نوشتاري با فرنام “جويريه زني که حضرت محمد را اسير زيبايي خود و طايفه اش را آزاد کرد” بخوانيد. همچنين تحليلي تاريخي و بسيار دقيق از اين ماجرا توسط دکتر علي سينا را در نوشتاري با فرنام جويريه بخوانيد. • ابن اسحق سيرت الرسول، برگ 729 • ابو داوود جلد .3:4935 برگ 1377-1378 • صحيح بخاري جلد .8:212 ( برگ 137) • ابو داوود جلد .1:1498 برگ 392. • صحيح مسلم جلد .2:2349 برگ 520 • صحيح بخاري جلد .3:717 ( برگ 431-432). • بحار الانوار جلد 22 برگ 204 8- ام حبيبه، رمله دختر ابوسفيان بن الحرب، ابوسفيان رئيس قبيله قريش، قدرتمند ترين مرد مکه بود که همراه با شوهرش عبيدالله ابن جحش از اولين کساني بودند که مسلمان شده بودند و به حبشه رفته بودند تا پادشاه حبشه را به اسلام دعوت کنند. اما عبيد الله ابن جحش الاسدي در حبشه مسيحي شد و از ام حبيبه طلاق گرفت، نام اصلي ام حبيبه رمله بوده است. پيامبر اسلام از راه دور از پادشاه حبشه خواست تا ام حبيبه را به زني او در آورد، ام حبيبه تا 6 سال بعد نتوانست حضرت محمد را ببينيد زيرا نميتوانست به مدينه برگ ردد. ام حبيبه در هنگام ازدواج با حضرت محمد 29 سال سن داشت و حضرت محمد 54 سال. حضرت محمد اميدوار بود ازدواجش با ام حبيبه نظر ابوسفيان دشمن درجه يک اسلام را تغيير دهد اما چنين اتفاقي نيافتاد. • صحيح مسلم جلد .2:1581 برگ 352 جلد .2:3539 برگ 776 • ابن ماجه جلد .5:3974 برگ 302 • صحيح مسلم جلد .2:3413 برگ 739 جلد .2:2963 برگ 652 • بحار الانوار جلد 22 برگ 202 9- صفيه دختر حيي بن اخطب النضري، صفيه در هنگام ازدواج با حضرت محمد 16 سال سن داشت و حضرت محمد 60 سال سن داشت. صفيه دختر حيي بن اخطب رئيس قبيله بني نضير، از قبايل يهودي مدينه بود که حضرت محمد به آن حمله کرد و آنها را مجبور کرد از مدينه خارج شوند و هرچه قابل نقل کردن است با خود ببرند و باقي اموال را براي مسلمانان باقي بگذارند. شوهر قبلي او کنان بن ربيع بود که توسط مسلمانان در همان جنگ کشته شد. شوهر وي توسط مسلمانان به دليل اينکه مکان مخفي کردن جواهراتش را افشا نميکرد شکنجه و در نهايت به دستور پيامبر کشته شده بود، و پبامبر همان شب با صفيه ازدواج کرد و با وي همبستر شد. او 4 سال با حضرت محمد زندگي کرد و بعد از مرگ حضرت محمد 39 سال بيوه بود و در سن 63 سالگي درگذشت براي اطلاعات بيشتر پيرامون صفيه نوشتاري با فرنام “صفيه همسر يهودي حضرت محمد“ و “ازدواج حضرت محمد با صفيه زني که شوهرش زير شکنجه جان سپرد.” و همچنين نوشتاري با فرنام “صفيه، زن يهودي پيغمبر- بخش سوم مناظره آيت الله منتظري با دکتر علي سينا.” را بخوانيد. • تاريخ طبري 39 برگ 185. • صحيح بخاري .2:68 و 4:143280 • بحار الانوار جلد 22 برگ 204 10- ميمونه دختر حارث الهلاليه از فرزندان عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعه، ميمونه در زمان ازدواج با حضرت محمد 36 سال سن داشت (برخي روايات وي را 30 ساله خوانده اند) و حضرت محمد 60 ساله بود. نام شوهر پيشين او ابي سبره بن ابي دهمر بوده است و حضرت محمد با او در مدينه ازدواج کرده است. ميمونه خواهر ناتني زن ديگر حضرت محمد بود. ميمونه 3 سال با حضرت محمد زندگي کرد و پس از حضرت محمد در سن 80 سالگي از دنيا رفت، يعني 44 سال بيوه ماند. • تاريخ طبري جلد .8 برگ 136 • صحيح مسلم جلد .1:167116741675 برگ 368-369 جلد .2:1672 برگ 369. • بحا الانوار جلد 22 برگ 204 11- فاطمه دختر سريح • تاريخ طبري جلد .9 برگ 39 12- هند دختر يزيد • صحيح مسلم جلد .3:4251-4254 برگ 928-929. 13- عصما دختر سياء • تاريخ طبري جلد .10 برگ 185 and footnote 1131 برگ 185. 14- زينب دختر يزيد • تاريخ طبري جلد .7 برگ 150 footnotes 215216 and تاريخ طبري جلد .39 برگ 163-164 15- قتيله دختر قيس و خواهر اشعث، با پيامبر ازدواج کرد اما پيش از اينکه پيامبر به او دخول کند پيامبر درگذشت، بعد از مرگ حضرت محمد عکرمه بن ابي جهل با او ازدواج کرد. • تاريخ طبري جلد .9 برگ 138 • بحار الانوار جلد 22 برگ 204 16- اسماء دختر نعمان بن شراحيل ملا حضرت محمد مجلسي در مورد اين زن نوشته است وقتي وي را نزد حضرت محمد آوردند عايشه و حفصه نسبت بو وي حسادت کردند و وي را فريب دادند که ازدواجش با حضرت محمد انجام نگيرد. به اين صورت که به وي گفتند اگر مايل است توجه حضرت محمد را به خود جلب کند بايد به حضرت محمد بي اعتناي کند، عصما وقتي حضرت محمد را ديد به او گفت “من فکر ميکنم بايد از دست تو به الله پناه ببرم” حضرت محمد برانگيخته شد و گفت “من فکر ميکنم بايد به خانواده ات پناه ببري” • مجلسي، حيات القلوب يا زندگي حضرت حضرت محمد، جلد دوم، صفحه 597 • بحار الانوار جلد 22 برگ 204 17- فاطمه دختر صحاک، ملا حضرت محمد باقر مجلسي نوشته است وقتي آيات 28 و 29 احزاب نازل شد، فاطمه تصميم گرفت راه اول را انتخاب کند و از حضرت محمد جدا شود. • مجلسي، حيات القلوب يا زندگي حضرت حضرت محمد، جلد دوم، صفحه 597 • بحار الانوار جلد 22 برگ 204 18- ماريه دختر شمعون قبطي، که مقوقس فرستاده بود، وي از پيامبر باردار شد، نام اورا ابراهيم نهادند، دوسال زيست و بمرد. ماجراي ماريه نيز از ماجراهاي بحث برانگيز زندگي حضرت محمد است. ماريه کنيز (برده) حفصه بود که بعنوان هديه به او داده شده بود. روزي حضرت محمد به خانه حفصه دختر عمر مي رود و ماريه را تنها در خانه مي يابد، وي با ماريه همبستر مي‌شود و ناگهان حفصه از راه ميرسد و از مشاهده اين قضيه بسيار خشمگين مي‌شود. حضرت محمد قول ميدهد که ماريه را بر خود حرام کند به شرطي که حفصه ماجرا را براي کسي تعريف نکند، اما حفصه ماجرا را براي عايشه و بقيه زنان حضرت محمد تعريف مي‌کند و حضرت محمد از الله کمک ميگيرد تا رسوايي پيش آمده را با سوره تحريم کمرنگ و سرکوب کند. ماجراي ماريه را در حضرت محمد ماريه و حفصه، ماريه قبطي شانزدهمين زن در زندگي حضرت محمد، وساطت الله جهت رفع اختلافات خا نوادگي حضرت محمد و ماريه، برده جنسي پيامبر مقدس و بخوانيد. • تاريخ طبري جلد .8 برگ 66131. • تاريخ طبري جلد .39 برگ 194 19- ريحانه دختر زيد قرظي از اسراي بني قريظه بود که سهم حضرت محمد از غنائم جنگي بود. ريحانه هرگز حاضر نشد اسلام بياورد و حتي پيشنهاد حضرت محمد مبني بر ازدواج با وي را نيز قبول نکرد و تصميم داشت نه اسلام بياورد و نه با حضرت محمد ازدواج کند. از طرفي حضرت محمد نيز قصد رهاکردن اين کنيز (برده زن) زيبا را نداشت و وي تا آخر عمر تن به حقارت برده بودن در داد اما حاضر نشد مسلمان شود و يا با حضرت محمد ازدواج کند، ماجراي ريحانه را بطور مفصل در نوشتاري با فرنام “ريحانيه زن زيبايي که شب روز قتل همسرش بعنوان برده حضرت محمد به حرمسراي حضرت محمد رفت و دق مرگ شد.” بخوانيد. • تاريخ طبري جلد .39 برگ 164-165 • تاريخ طبري جلد .13 برگ 58. 20- ام شريک دوسيه، نام اصلي او غزيه (غزيله نيز آورده شده است) بوده است و خود را به رسول الله بخشيه است. دختر دودان بن عوف ن عامر بوده است و پيش از ازدواج با حضرت محمد با ابي العکر بن سمي الازدي ازدواج کرده بود. بحار الانوار جلد 22 برگ 202 21- صنعا يا سبا دختر سليم،زني بود که پيش از آنکه پيامبر با او همبستر شود او مرد. 22- قضيه دختر جابر از بني کلاب، زني بود که به حضرت محمد گفت مرا به تو داده اند و به من خبر ندادند، پس از حضرت محمد طلاق خواست و حضرت محمد اورا طلاق داد. روايات ديگري حاکي از آن است که حضرت محمد با وي ازدواج کرد اما وقتي براي همبستر شدن پيش وي رفت دريافت که او بسيار پير است بنابر اين وي را طلاق داد. • تاريخ طبري جلد .9 برگ 139 23- زينب دختر خزيمه الهلاليه از پسران عبد مناف بن هلال بن عار ابن صعصعه (ام المساکين) بود که بود که بعد از کشته شدن شوهرش “عبيده بن حارث بن عبدالمطلب” در جنگ بدر قبول کرد که با حضرت محمد ازدواج کند اما 8 ماه بعد از اين ازدواج از دنيا رفت. او را “ام المساکين” (مادر مستمندان) ناميده اند. • بحار الانوار جلد 22 برگ 203 24- دختر خليفه الکلبي و خواهر دحيه بن خليفه، به خانه آوردش و در خانه پيامبر مرد زنان ديگر حضرت محمد، 25- عاليه دختر ظبيان از بني بکربن زني بود که حضرت محمد با وي ازدواج کرد اما بعد از مدتي وي را طلاق داد. • تاريخ طبري جلد .9 برگ 138 • تاريخ طبري جلد .39 برگ 188 • بحار الانوار جلد 22 برگ 204 26- قوتيله بنت قيس بن معدي کرب و خواهر اشعث بن قيس، پيامبر اورا به زني کرد اما هنوز او را نديده بود که مرد. برخي نيز گفته اند حضرت محمد اورا طلاق داد. 27- خوله بنت الهذيل از بني حاريث که طلاق گرفت. 28- ليلي بنت الخطيم پير زني بود از قبيله بني خزرج که به گفته طبري (ذکر زنان حضرت محمد از تاريخ طبري)، پيامبر روزي به مزگت اندر نشسته بود پشت سوي آفتاب کرده و اين زن از پشت آمد و دستهايش را بر روي کتف پيامبر گذاشت و گفت با من ازدواج کن تا من به قبيله خود بگويم پيامبر با من ازدواج کرده است. سپس به ميان قبيله خود رفت و مردم به او گفتند کار اشتباهي کردي چون پير هستي و پيامبر از زنان پير خوشش نمي آيد و اگر تو را ببيند طلاقت خواهد داد. ليلي پيش پيامبر آمد و گفت من پشيمانم که زني پير هستم و شايستگي ازدواج با تو را ندارم و پيامبر او را طلاق داد. • بحار الانوار جلد 22 برگ 204 29- ام هاني دختر ابوطالب، وي بهانه آورده بود که بچه دار است و بايد از بچه اش نگهداري کند. لذا پيشنهاد حضرت محمد را رد کرد. 30- ضباعه دختر عامر بن قرط، که پيغمبر اورا از پسرش بخواست اما پسرش به پيامبر گفت مادرم پير است و پيامبر دست برداشت. 31- صفيه دختر بشامه عنبري که از اسراي افتاده به دست مسلمانان بود، حضرت محمد او را بخواست اما شوي باز آمد و چون زنش را مي‌خواست مسلمان شد تا زنش بر او حرام نگردد. پيامبر از او پرسيد من را خواهي يا شويت را؟ صفيه گفت شويم را. 32- ام حبيبه دختر عباس بن عبدالمطلب، پيغمبر اورا به زني خواست، عباس گفت يا رسول الله او با تو شير خورده است. 33- جمرهدختر حارث بن ابي حارثه، حضرت محمد اورا از حارث بخواست، حارث به دروغ به پيامبر گفت بدن او پيسي دارد و تورا شايسته نيست. • ساير موارد موجود در تاريخ 34- حضرت محمد زني که نامي از وي باقي نمانده است طلاق داد زيرا وي چشم چراني ميکرد و به مرداني که از مسجد خارج ميشدند زير چشمي نگاه ميکرد. • تاريخ طبري جلد .39 برگ 187 35- مليکه الليثيه ، حضرت محمد با او ازدواج ميکند با او همبستر نميشود و او را طلاق ميدهد. • بحار الانوار جلد 22 برگ 204 36- مليکه دختر کعب به مدت کوتاهي با حضرت محمد ازدواج کرد، عايشه از وي پرسيد آيا مي‌خواهي شوهري داشته باشي که شوهر قبلي تورا کشت؟ وي به خدا از حضرت محمد پناه برد و حضرت محمد وي را طلاق داد. • تاريخ طبري جلد .39 برگ 165 37- شنباء دختر عمر الغفريه، مردم قبيله او با قبيله بني قريظه هم پيمان بودند، وقتي ابراهيم فرزند حضرت محمد مرد؛ وي به حضرت محمد گفت اگر تو پيامبر راستيني ميبودي فرزندت نمي مرد. حضرت محمد بعد از اينکه با او همبستر شد وي را طلاق داد. • تاريخ طبري جلد .9 برگ 136 38- ملائکه دختر داوود زن ديگري بود که با حضرت محمد ازدواج کرد اما پس از اينکه فهميد حضرت محمد پدرش را کشته است، از وي جدا شد. • تاريخ طبري جلد .39 برگ 165 39- عميره دختر يزيد که حضرت محمد وي را طلاق داد زيرا وي به جذام مبتلا شده بود. حضرت محمد در مورد او گفته است “دلستم علي و ردها” • تاريخ طبري جلد .39 برگ 188 • مجلسي حيات القلوب يا زندگي حضرت حضرت محمد، جلد دوم، صفحه 597 • بحار الانوار جلد 22 برگ 204 40- سناء بنت سفيان، حضرت محمد مدت کوتاهي با او ازدواج کرد. • تاريخ طبري جلد .39 برگ 188 41- احدايث ضعيفي خبر از ازدواج حضرت محمد با عمره نيز ازدواج کرده بود. • ابن ماجه جلد .3:2054 برگ 233 جلد .3:2030 برگ 226 42- دختر الجهال براي مدت کوتاهي با حضرت محمد ازدواج کرد. • صحيح بخاري جلد .7:181 برگ 131132 43- دوبه دختر امير. از طايفه سعسعه 44- عماره يا عمامه دختر حمزه، از طايفه قريش، هاشم. 45- سني دختر صلت، زني ديگر بود که حضرت محمد قصد ازدواج با وي را داشت اما قبل از اينکه به اين خواسته خود بخواهد عمل کند از دنيا رفت. • مجلسي، حيات القلوب يا زندگي حضرت حضرت محمد، جلد دوم صفحه 597 • بحار الانوار جلد 22 برگ 204 46- تکانه نام زني ديگر است که مجلسي در مورد وي نوشته است دختر سياهپوستي بود که “مقدوس” پادشاه مصر همچون ماريه قبطيه به حضرت محمد هديه داده بود. حضرت محمد ابتدا او را آزاد کرد و سپس وي را به عقد ازدواج خود در آورد. بعد از درگذشت حضرت محمد عباس با او ازدواج کرد. • مجلسي، حيات القلوب يا زندگي حضرت حضرت محمد، جلد دوم صفحه 597 شيخ کليني نويسنده و انديشمند بزرگ اسلامي و نويسنده کتابهاي اصول و فروع کافي در مورد حضرت محمد از امام رضا نقل کرده است که قدرت جماع پيامبر با چهل مرد برابر بود. • مجلسي، حيات القلوب يا زندگي حضرت حضرت محمد، جلد دوم صفحه 599

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم دشمنان اسلام و پيامبر اکرم( ص) هميشه براي تخريب اسلام و مسلمين از اين هربه استفاده کرده اند و براي رسيدن به اين مقصود خود به تخريب پيامبر اکرم(ص) در اين زمينه بسنده نکرده اند و همين هربه را در مورد برخي از اهل بين نيز بکار برده اند، لذا امر جديدي نيست . ضمن اينکه بر باطل بودن اين همسرسازي براي پيامبر همين بس درمطالب ارائه شده در موارد مختلف اعتراف به تمسک به احاديث ضعيف وجود دارد و اين خودنشان از جديت دشمنان بر حديث سازي است که از آن در جهت تخريب بهره ببرند، لذا وقتي روايت و حديث ضعيف است لزومي به تمسک به آن جهت تاييد ادعا وجود ندارد و ضعف سند خود نفي کننده ادعا مي باشد . اما حقيقت آن است که بنا بر نقل و منابع مشهور پيامبر در کل 12 همسر داشتند که در اين جا به صورت مختصر، گذرا و تفکيک شده، زندگى همسران پيامبر(عليه السلام) و علت ازدواج پيامبر با آنان را مرور مى‏کنيم و به دليل مشخص و اعيان بودن ازدواج با حضرت خديجه(عليه السلام) از تکرار آن اجتناب مى‏ورزيم. 1- سوده بنت زمعه؛ او زنى مؤمن بود و به همراه شوى مسلمانش، سکران بن عمرو، به حبشه هجرت کرد. شوهرش پس از بازگشت، مُرد. بنى‏عامر قبيله سوده، همه مشرک و دشمن پيامبر بودند و با مرگ شوى سوده، خطر جانى و يا انحراف، او را تهديد مى‏کرد. از اين رو، براى حفظ آن زن مؤمن از اين خطرات، پيامبر اسلام در سال دهم بعثت، با او ازدواج کرد. اين ازدواج، در گرايش قبيله بنى‏عامر به اسلام نيز مؤثر بود.(الاستيعاب، ج 4، ص 421؛ تهذيب التهذيب، ج 12، ص 427.( سوده، اولين زن پيامبر پس از درگذشت حضرت خديجه بود و گويا پيامبر(صلى الله عليه وآله) پس از ازدواج با سوده، تا سه سال، با زن ديگرى وصلت نکرد؛ هرچند که عايشه در اين دوره به عقد پيامبر درآمد؛ امّا در مدينه به خانه حضرت آمد(سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 513.( 2- رمله (ام حبيبه)؛ او دختر ابو سفيان و همسر عبيداللَّه بن جحش بود. آن دو، صاحب دخترى به نام حبيبه شدند. ام حبيبه و شوهرش پس از پذيرش اسلام، راهى حبشه شدند. عبيداللَّه بن جحش، در حبشه از اسلام برگشت و مسيحى شد و در همان جا درگذشت. ام حبيبه پس از فوت شويش در آن جا ماندگار شد؛ چون با وجود ابوسفيان در مکه، جرأت بازگشت نداشت. پيامبر براى رهايى اين زن بزرگ زاده، فردى را به حبشه فرستاد وام حبيبه را به عقد خود درآورد و او را به مدينه فراخواند.(الاستيعاب، ج 4، ص 483؛ سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 485 – 487) 3- عايشه؛ وى، دختر ابوبکر است و در اواخر سال دوم هجرت به خانه رسول‏اللَّه(صلى الله عليه وآله) آمد؛ هرچند که در ماه‏هاى پايانى پيش از هجرت، به عقد درآمده بود(سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 435) عايشه در ميان همسران پيامبر(صلى الله عليه وآله)، براى بار نخست بود که ازدواج مى‏کرد. برخى از بزرگان اهل سنت مدعى‏اند که عايشه پيش از ازدواج با پيامبر، به همسرى فردى به نام جبير درآمد که ابوبکر او را طلاق داد؛ (طبقات الکبرى، ج 8، ص 59) دو مسئله‏اى که در بين مردم مشهور است، از نظر تاريخى ثابت نيست؛ يکى 9 ساله بودن عايشه هنگام ازدواج و ديگرى حسن جمال او! بسيارى از مورخان، سن عايشه را در هنگام ازدواج، 17 يا 18 سال ثبت کرده‏اند و از نظر کمالات و زيبايى نيز او را ضعيف شمرده‏اند. ازدواج با عايشه، يک حرکت سياسى محسوب مى‏شد؛ چون پيامبر پس از درگذشت ابوطالب و خديجه، زير فشار فراوان از طرف دشمنانى سرسخت چون ابولهب و ابوجهل بود و به شدّت به حمايت قبايل مختلف ديگر نياز داشت. ابوبکر نيز نفوذ قبيله‏اى بسيارى داشت و نيز خودش از پيامبر تقاضاى ازدواج با عايشه کرد ؛ از اين رو، رد تقاضاى او به مصلحت نبود؛ زيرا محکم‏ترين رابطه در ميان عرب جاهلى، رابطه خويشاوندى بود و پيامبر، براى شکستن اتحاد دشمنان و جلب حمايت قبايل، به اين کار اقدام نمود. تفاوت سن ميان مرد و زنى که با هم ازدواج مى‏کنند، در جوامع بدوى، قابل قبول بوده، هيچ قباحت و زشتى نداشته است و آن را يک عمل غير اخلاقى نمى‏دانستند.به طور کلى، رسوم و قواعد اجتماعات قبيله‏اى آن دوران را نبايد با جوامع مدنى و پيشرفته امروز مقايسه کرد. 4- ام سلمه؛ نامش هند و دختر ابى اميه بود. او همسر عبداللَّه بن عبدالاسد (ابو سلمه) بود و چهار فرزند از او داشت. وى به همراه شويش، به حبشه مهاجرت کرد و نخستين زنى بود که به مدينه آمد. همسرش در جنگ احد مجروح شد و در سال سوم هجرت، براثر جراحت درگذشت.(الاستيعاب، ج 3، ص 244) ام سلمه در سال چهارم هجرت با رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ازدواج کرد.)الاستيعاب، ج 4، ص 493؛ سير اعلام لنبلاء، ج 4، ص 474( غريبى و سرپرستى چهار يتيم، از انگيزه‏هاى ازدواج پيامبر(صلى الله عليه وآله)با اين زن بود. 5- زينب بنت خزيمه؛ وى از زنان مؤمن بود. شوهرش در جنگ احد کشته شد. او از يک طرف بى‏سرپرست گرديد و از سوى ديگر، دچار فقر شد؛ در حالى که زن بخشنده‏اى بود و به ام المساکين (مادر بينوايان) معروف بود. رسول خدا(صلى الله عليه وآله) براى رسيدگى و حفظ شهرت او، با وى ازدواج کرد و چند ماه پس از ازدواج با پيامبر(صلى الله عليه وآله) نيز درگذشت. (الاستيعاب، ج 3، ص 409؛ سير اعلام النبلاء، ج 4، ص 484). 6- حفصه؛ او دختر عمر و همسر خنيس بن حذافه بود. شويش در احد زخمى شد و بر اثر جراحت درگذشت. عمر، پس از بيوه شدن دخترش، به هر کس از جمله ابوبکر و عثمان مى‏رسيد، پيشنهاد ازدواج با حفصه را مى‏داد و آنها امتناع مى‏کردند. امتناع آنان، شايد بر اثر عدم برخوردارى حفصه از زيبايى بود. پس از آن، عمر نزد رسول خدا(صلى الله عليه وآله) آمد و با اصرار از پيامبر خواست تا حفصه را بگيرد و پيامبر(صلى الله عليه وآله) هم قبول کرد. (سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 491( 7- زينب بنت جحش؛ او دختر جحش بن رياب و دختر عمه پيامبر بود و با راهنمايى پيامبر(صلى الله عليه وآله)، با زيد بن حارثه، پسر خوانده رسول‏اللَّه(صلى الله عليه وآله)، ازدواج کرد. اين پيوند، به جدايى انجاميد.(احزاب (33)، آيه 37) پيامبر به امر خداوند و به جهت برداشتن سنت جاهلى ممنوعيت ازدواج با همسر پسرخوانده، با زينب وصلت کرد؛ زيرا مردم، همسر پسر خوانده را مانند همسر پسر خود، عروس تلقى مى‏کردند و ازدواج با او را ممنوع مى‏دانستند! اين ازدواج، در سال سوم يا پنجم هجرت انجام شد. (الاستيعاب، ج 4، ص 406) منافقان چون از اين ازدواج اطلاع يافتند، به تخريب پيامبر پرداخته، گفتند که پيامبر با زن فرزند خود ازدواج کرد که آيه «ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ ،(احزاب (33)، آيه 40) براى خنثى کردن اين توطئه، نازل شد و خداوند دستور داد که فرزند خواندگان، به پدرانشان منسوب شوند(احزاب (33)، آيه 5) و از آن پس، او به جاى زيد بن محمد، زيد بن حارثه خطاب شد.)الاستيعاب، ج 4، ص 406( 8- ماريه بنت شمعون قبطى؛ مقوقس، پادشاه اسکندريه، او را براى پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرستاد و حضرت نيز با او ازدواج کرد. او مادر ابراهيم، آخرين فرزند پيامبر(صلى الله عليه وآله) بود که در سال هشتم هجرت، در مدينه منوره به دنيا آمد و پس از يک سال و شش ماه و چند روز مرد)اعلام الورى، ج 1، ص 275. بنا بر روايتى، ابراهيم پس از يک سال و ده ماه و هشت روز از دنيا رفت؛ بحارالانوار، ج 22، ص 152 و ص 166.( 9- جويره بنت حارث؛ او دختر حارث بن ابى ضرار، رئيس طايفه بنى‏مصطلق بود و در سال پنجم، در غزوه مريسيع، به همراه پدر و تعداد زيادى از افراد قبيله‏اش، اسير شدند. پيامبر جويريه را آزاد کرد و به همسرى انتخاب کرد و مسلمانان گفتند: حال که اين طايفه، فاميل پيامبر ما شدند، ما همه‏شان را آزاد مى‏کنيم و بنى‏مصطلق هم که چنين ديدند، همه مسلمان شدند.)سير اعلام النبلاء، ج‏3، ص 511 (به گفته عايشه، هيچ زنى را نمى‏شناسم که بيش از او، برکت از طرف وى به قومش رسيده باشد . (الاستيعاب، ج 4، ص 367( 10- صفيه؛ او دختر رئيس قبيله بنى‏نضير، حُيى بن اخطب يهودى بود که پدرش در بنى‏قريظه کشته شد و شوهرش، کنانه بن ربيع نيز در جنگ خيبر مرد و خودش هم اسير شد. پيامبر خدا پس از آزادى، در سال هفتم هجرى، وى را به ازدواج خويش درآورد)سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 496( و به اين ترتيب، دختر رئيس يهود را از ذلّت رها کرد. 11- ميمونه؛ او دختر حارث بن حزن، بود و همسرش هم مرده بود. پيامبر در سال هفتم هجرى، در بازگشت از عمره قضا، با او ازدواج کرد و در سَرِف، براى او سرپناهى ساخت).سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 497( موفق و پيروز باشيد.

پربازدیدترین ها