دررفتگیها وحکم جبیره

متن سوال: 
1- دررفتگی در بحث وضوی جبیره حکم شکستگی را دارد؟ 2- شکستگی یا دررفتگی که آب برای آن قسمت ضرر ندارد اما رویش بسته است چه حکمی دارد؟

پاسخ1=هرگاه روي آن بسته شده است و باز کردن آن ضرر و مشقت زيادي ندارد و آب هم براي آن مضر نيست، بايد آن را باز کند و وضو يا غسل کند. در غير اين صورت، اطراف آن را بشويد و بنابراحتياط مستحب، روي جبيره را نيز مسح کند و اگر جبيره، نجس است يا نمي شود روي آن دست تر بکشد، پارچه پاکي را بر آن ببندد و دست تر روي آن بکشد. -منبع 1

آیةالله شبیری زنجانی

1.بله

2. مواضعی که امکان رساندن آب به آن باشد آب به آنها رسانده شود و در بقیه اعضا به دستور جبیره عمل شود.

استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله)

اگر به نحوي باشد که امکان باز کردن روي دست ولو براي مدت کوتاهي، و رساندن آب به پوست، نباشد؛ وظيفه منتقل به وضوي جبيره و يا تيمم مي شود.

استفتاء از دفتر آیةالله سیستانی(حفظه الله)

1- حکم جبیره را ندارد.

2- اگر می تواند باز کند ووضو بگیرد یا غسل کند واگر نمی تواند تیمم کند واگر در مواضع تیمم است هم وضو یا غسل انجام دهد هم تیمم کند.

منبع: 
منبع سوال 1 و 2 استفتاء جدید آیة الله مکارم(حفظه الله)،کد رهگیری: 9407060149 استفتاء از دفتر آیةالله شبیری زنجانی(حفظه الله)،سوال شماره 22019 - تاريخ پرسش 1394/7/6 22:38:09 استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله)،شماره استفتاء: 586694 استفتاء از دفتر آیةالله سیستانی(حفظه الله)،کد استفتاء: 395591

نظر خودتان را ارسال کنید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 3 =

پربازدیدترین ها