ایا لب دادن دختر به دختر اشکال دارد؟دیدن الت تناسلی چطور؟

متن سوال: 
سلام.تو رو خدا کمکم کنيد. دوستي دارم که البته دختر است به شدت همديگر را دوست داريم از سر علاقه به هم لب مي دهيم.حتي الت تناسلي يکديگر را ديده ايم.ولي نميدانيم از نظر شرعي حکمش چيست؟ما خيلي اعتقاد به خدا داريم.کمکمان کنيد

با عرض سلام نگاه کردن به آلت تناسلي و مقعد همجنس حرام مي باشد، چه به قصد لذت و چه بدون قصد لذت .

همچنين نگاه و لمس و بوسيدن همجنس اگر از روي شهوت و قصد لذت باشد حرام است . اگر بدون قصد لذت و بدون تحريک شهوت باشد، اشکال ندارد.(1)

پي نوشت :

1. آيه الله صانعي ، توضيح المسائل ، م2469 م2471.

سوالات مرتبط

چگونه همجنس گرایی خود را برطرف کنیم؟

ایا عاشق همجنس شدن گناه است؟

آیا نگاه به همجنس ولمس حرام است؟

حکم هجنس بازی چیست؟

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها