مسافری به استناد مرجع از دنیا رفته اش در فرضی نمازش را کامل خوانده و مرجع فعلی اش میگوید در همان فرض باید شکسته بخواند؟

متن سوال: 
شخصی در زمان حیات یک مرجع از او تقلید کرده و در فرضی نمازش را به عنوان کثیرالسفر کامل خوانده است، حالا مقلد رهبری است و در همان فرض نمازش را شکسته میخواند، وظیفه اش نسبت به نمازهای گذشته اش که با استناد به فتوای مرجع آن زمانش کامل خوانده است چیست؟

رهبری شماره استفتاء: 6faabb32f4673e43c925037621d81553
نمازهای قبلی وی صحیح است.

منبع: 
استفتا سامانه مرکز ملی پاسخگویی خراسان رضوی از دفتر رهبری شماره استفتاء: 6faabb32f4673e43c925037621d81553 استفتا موجود در مرکز ملی پاسخگویی، شعبه خراسان رضوی

نظر خودتان را ارسال کنید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 1 =

پربازدیدترین ها