تکلیف اعمال شخص ممیز

متن سوال: 
از نظر تکلیفی کارهای خلاف شخص ممیز(بچه ای که خوب و بد را میداند) توصیف به حرمت می شود یا نه؟ بچه ممیزی که قتلی انجام داده است یا لواط انجام داده است شرعا عمل او متصف به حرمت می شود یا این اعمال او حرام به معنای مصطلح نیست و گناهی برای او نیست؟ (بحث اخلاقی و یا احکام وضعی مبتنی بر آن مورد نظر ما نیست فقط بحث حرمت تکلیفی مورد نظر ماست لطفا با یک کلمه بگویید این عمل او حرام است یا نه؟)

اگرچه اصل عمل مبغوض شارع است و  برای دیگران جایز نیست موضوع را برای وی فراهم کنند بلکه باید مانع از صدور فعل از وی شوند ولی حکم حرمت متوجه وی نیست. البته تخصیص رفع القلم عن الصبی به وسیله دلیل خاص منعی ندارد.

منبع: 
آیةالله شبیری زنجانی (حفظه الله) سوال شماره 30079 تاريخ پرسش 1395/2/28 20:01:11 تاريخ پاسخگوئي 1395/3/9 22:50:21

نظر خودتان را ارسال کنید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =

پربازدیدترین ها