اگر منی بر روی بدن زن بریزد غسل لازم است؟

متن سوال: 
اگر در هنگام آميزش جنسي مقداري از مني بر روي بدن زن بريزد غسل بر زن واجب مي شود يا فقط طهارت کافي است ؟

اگر دخول به اندازه ي ختنه گاه صورت نگيرد و از زن نيز ارضا نشده است، غسل بر زن واجب نيست. بله چون مني نجس است و طبق فرض سوال روي بدن زن ريخته است تطهير بدن زن براي نماز واجب است اما در چنين فرضي همچنانکه گذشت غسل جنابت لازم نيست.
توضيح:
دو چيز باعث جنابت مي شود که اگر هر کدام اتفاق بيفتد غسل جنابت براي نماز و مثل آن، واجب ميشود. يکي از آندو خروج مني است و ديگري دخول به اندازه ي ختنه گاه، لذا صرف ريختن مني مرد روي بدن زن، بدون اينکه هيچکدام از آن دو امر محقق شده باشد، غسل جنابت را بر زن واجب نمي کند.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها