آیا امام سجاد از قیام مختار راضی بود؟ سر ابن مرجانه که برای امام سجاد فرستاده شد ایشان چه کردند؟

متن سوال: 
آیا امام سجاد از قیام مختار راضی بود؟ سر ابن مرجانه که برای امام سجاد فرستاده شد ایشان چه کردند؟

آیا امام سجاد از قیام مختار راضی بود؟ سر ابن مرجانه که برای امام سجاد فرستاده شد ایشان چه کردند؟درباره اینگونه مطالب تاریخی نمی توان نظر قطعی داد ولی برخی شواهد می تواند کمک کننده باشد.
از طلب رحمتی که حضرت سجاد (ع)در حق او نمودند، روشن می‌شود که حضرت از قیام او راضی بوده است.
زمانی که سر عبیدالله بن زیاد را به مدینه نزد امام سجاد ـ علیه السلام ـ آوردند امام فرمودند: «که هیچ کس از بنی هاشم نبود مگر اینکه به مختار درود فرستاد و در حق وی دعا کرد و نسبت به وی سخن نیک گفت.» (محمد بن سعد. طبقات الکبری، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1405، ج5، ص 285 (. ودر جای دیگر فرمود: «حمد و ستایش، خدایی را که انتقام ما را از دشمنانم گرفت و خداوند به مختار، پاداش و جزایی خیر عطا فرماید»( جامع الرواة، ج1، ص 22.)

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها