دیدن مانع روی اعضای وضو، بعد از وضو گرفتن چه حکمی دارد؟ رهبری

متن سوال: 
دیدن مانع روی اعضای وضو، بعد از وضو گرفتن چه حکمی دارد؟ رهبری

به نظر رهبر معظم انقلاب اگر اطمینان دارید آن مانع زمان وضو بوده است، وضو صحیح گرفته نشده، لذا باید وضو را تصحیح کنید و اگر نمازی با این وضو خوانده اید از دوباره بخوانید.
البته اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوی او صحیح است ولی اگر بداند که در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتیاط واجب آن است که دوباره وضو بگیرد.

منبع: 
رساله ی محشا مساله ی 297

نظر خودتان را ارسال کنید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
14 + 6 =

پربازدیدترین ها