نحوه ی تطهیر زمین نجس شده به بول با آب قلیل

متن سوال: 
نحوه ی تطهیر زمین نجس شده به بول با آب قلیل زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی رود اگر نجس شود با آب قلیل، پاک می گردد ولی باید به قدری آب روی آن بریزند که جاری شود و آب را با دستمال و مانند آن جمع کنند و در مواردی مثل ادرار این کار را دوبار انجام دهند. سوال این است که در نجاساتی مثل ادرار که دو بار شستن لازم است، بار دوم می توان با همان دستمال و دستی که آب اول را جمع کرده ایم و به آن غساله، دستمال و دست نجس شده است بدون اینکه دستمال و دست را آب بکشیم، دوباره آب مرحله ی دوم را نیز جمع کنیم؟

شبیری زنجانی سوال شماره 38605 - تاريخ پرسش 1395/11/25 17:50:38
بنابراحتیاط کافی نیست.

منبع: 
استفتا از دفتر آیت الله شبیری زنجانی به شماره: 38605 - تاريخ پرسش 1395/11/25 17:50:38 موجود در مرکز ملی پاسخگویی خراسان رضوی

نظر خودتان را ارسال کنید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 3 =

پربازدیدترین ها