آیا خارج شدن مذی یا وذی و یا ودی وضو و روزه را باطل می کند؟ همچنین آیا موجب غسل می شود؟

متن سوال: 
آيا خارج شدن مذي يا وذي و يا ودي وضو و روزه را باطل مي کند؟ همچنين آيا موجب غسل مي شود؟

سلام وقت شما بخير هر آبي که از انسان خارج مي شود مني نيست و باعث جنابت نمي شود.

آبهايي که از انسان خارج مي شود پنج قسم است.

1- بول:

2-منى: آبى است که در اوج شهوت (ارگاسم) خارج مي شود و به دنبال آن بدن سست مي شود و انسان لذت مي برد.

3- مذى: آبى است که نوعا هنگام تحريک مختصر جنسى و بعد از آن خارج مى‏شود.

4- وذى: آبى است که بعد از خروج منى خارج مى‏شود.

5- ودى: آب سفيد رنگي است که بعد از بول کردن خارج مى‏گردد.

حکم آبها:

1- بول و مني نجس است و طهارت لازم دارد. با خروج مني غسل جنابت نيز به انسان واجب مي شود.

2- آبي که گاهي بعد از شوخي با همسريا تحريک شهوت از هر طريقي, بدون ارگاسم، خارج مي شود( مذي)پاک است و غسل ندارد و وضو و غسل را باطل نمي کند.
3- آبي که گاهي بعد از بول خارج مي شود( ودي) و شباهت به مني دارد آن هم موجب غسل نمي شود، ولي اگر يقين داشته باشد که با بول برخورد داشته, نجس است و لازم است محل خروج را تطهير شود.

4- همين طور آبي که گاهي بعد از مني بيرون مي آيد و به آن (وذي) مي گويند, به خودي خود پاک است و موجب غسل نمي شود, اگرچه شخص قبل از آن به واسطه خروج مني جنب شده و به غسل نياز دارد. بنابراين هر آبي که از بدن خارج مي شود حکم مني را ندارد و موجب غسل نمي شود. نشانه هاي مني در مردان: T}همه مراجع (به جز آيات عظام بهجت، صافى و مکارم):{T

خروج منى در مرد داراى سه نشانه است:

1. همراه با شهوت باشد.

2. با جستن بيرون آيد.

3. بدن سست شود. اگر هيچ يک از نشانه‏هاى سه گانه و يا يکى از آنها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه ديگرى يقين کند که منى است.V

}توضيح‏المسائل مراجع، م 346؛ آيت‏الله وحيد، توضيح‏المسائل، م 352؛ آيت‏الله نورى، توضيح‏المسائل، م 347؛ آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 180.{V T}

آيات عظام بهجت و مکارم:{T خروج منى در مرد داراى دو نشانه است:

1. همراه با شهوت باشد.

2. با جستن بيرون آيد. اگر هيچ يک از دو نشانه يا يکى از آن دو را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه ديگرى يقين کند که منى است.V}آيت‏الله بهجت، توضيح‏المسائل مراجع، م 346 و آيت‏الله مکارم، تعليقات على العروه، غسل الجنابه.{V T}

آيت‏الله صافى:{T اگر با شهوت و جستن بيرون آيد و يا با جستن بيرون آيد و بدن سست شود، آن رطوبت حکم منى را دارد و اگر هيچ يک از اين دو نشانه را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه ديگرى اطمينان پيدا کند که منى است.V}توضيح المسائل، م 1352.{V اما دوست محترم خوب است بدانيدT}

همه مراجع:{لمس کردن زن نامحرم حرام است؛ خواه فاميل باشد و يا غير فاميل و خواه با قصد لذت باشد و يا بدون آن.V}

آيت اللّه خامنه‏اى، استفتاء، س 493؛ آيت اللّه تبريزى، استفتاءات، س‏1606؛ آيت اللّه صافى، جامع‏الاحکام، ج‏2، س‏1660؛آيت اللّه مکارم، امام خمينى، آيت اللّه نورى و آيت اللّه فاضل، تعليقات على‏العروه، (النکاح)، م‏40؛ آيت اللّه بهجت، توضيح‏المسائل، م‏1934؛ آيت اللّه سيستانى، منهاج‏الصالحين، ج‏2، (النکاح)، م‏16؛ دفتر آيت اللّه وحيد

سولات مرتبط

فرق مذی و وذی و منی چیست؟

آیا آب مذی احتمال بارداری زن را دارد ؟

مالیدن الت تناسلی و احساس لذت بدون خروج منی و فقط در حد خروج مذی اشکال دارد؟

آیا مذی نجس است؟ 

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها