-قمه زدن در عزادارى امام حسین علیه السلام چه حكمى دارد؟

متن سوال: 
-قمه زدن در عزادارى امام حسین علیه السلام چه حكمى دارد؟

1-قمه زدن در عزادارى امام حسین علیه السلام چه حكمى دارد؟
امام خمینى رحمة الله علیه: اگر موجب ضرر نباشد مانع ندارد، ولى در این زمان این عمل نشود . (1)
رهبرى: اگر موجب وهن مذهب در زمان حاضر و یا مستلزم خوف خطر جان یا ضرر معتنى به باشد، جایز نیست. (2)
آیت الله جوادى آملى: چیزى كه مایه وهن اسلام و مایه هتك حرمت عزاداراى است جایز نیست، انتظار مى رود از قمه زنى و مانند آن پرهیز شود . (3)
2-اگر قمه زدن در عزاداریها موجب مرگ كسى شد، آیا این عمل خودكشى و گناه محسوب مى شود؟
مقام معظم رهبرى: اگر با خوف خطر جان اقدام كرده باشد، حكم انتحار دارد . (4)
3-آیا قمه زنى جایز است؟ چنانچه در این خصوص نذرى وجود داشته باشد وظیفه چیست؟
آیت الله فاضل لنكرانى رحمة الله علیه: با توجه به اینكه ایران اسلامى به عنوان ام القراى جهان اسلام شناخته مى شود، و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان الگو و بیانگر اسلام است، باید با سوگوارى و عزادارى امام حسین علیه السلام به گونه اى عمل شود كه موجب گرایش بیشتر به آن حضرت گردد. مسئله قمه زدن نه تنها نقشى ندارد بلكه به علت عدم قابلیت پذیرش و نداشتن هیچگونه توجیه قابل فهم مخالفین، نتیجه سوء بر آن مترتب خواهد شد . لذا لازم است شیعیان از آن خوددارى كنند . و چنانچه در این مورد نذرى وجود داشته باشد نذرصحیح نیست . (5)
آیت الله نورى همدانى: اشكال دارد. (6)
----------------------------
1) استفتاءات، ج 3، ص 581، س 38 .
2) بیانات رهبرى و استفتائات آیات عظام پیرامون عزادارى عاشورا، ص 35 .
3) همان، ص 42 .
4) همان، ص 35 .
5) جامع المسائل، ج 1، ص 623، س 2172 .
6) هزار و یك مسئله، ج 2، ص 179، س 597 .

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها