آیا بازی کردن با خود ضرر دارد ؟

متن سوال: 
اگر انسان با آلت خود کاري کند و تا مرز بيرون آمدن مني پيش رود و حس کند مني در داخل مجاري آلت آمده ناگهان دست نگه دارد ولي مني بيرون نيايد آيا اين ضرر دارد و استمناء است يا خير؟

اصل این کار به لحاظ شرعی گناه است لیکن در اين حالت تمام ضررهاي عصبي و بخشي از ضررهاي جسمي استمنا پيش خواهد آمد چرا که در اثر تحريک، سيستم اعصاب خودکار سمپاتيک و پاراسمپاتيک ترشحات خود را انجام خواهند داد و اثرات خود را بر قلب و عروق و دستگاههاي مختلف بدن خواهندداشت. شايد تنها مشکلي که پيش نيايد اين است که مني از بدن خارج نشده است وگرنه از صددرصد ضرر استمنا حدود 90? آن بر بدن وارد گرديده است. البته عدم خروج مني نيز عوارض ديگري را به همراه دارد مانند پرخون شدن و احتقان کيسه هاي مني و غده پرستات که خود مي تواند باعث احتباس ادرار و بزرگ شدن غده پروستات و التهاب آن که همراه با سوزش و قطره قطره شدن ادرار است گردد و در پيري نيز احتمال گرفتار شدن به بيماريهاي پروستات مانند hyperplasia خوش خيم و خداي ناخواسته سرطان پروستات وجود دارد. از نظر شرعي غسل زماني واجب مي شود که مني بيرون بيايد و در غير اين صورت غسل لازم نيست

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها