حذف دین باعث خوشبختی بشر خواهد شد

متن سوال: 
اگر این ادیان، از زندگی حذف شوند و به جایش انسانیت و همزیستی بر اساسِ احترام به بشر و حقوقِ او جانشین شود، و قانون واحد جهانی حاکم گردد دنیا قدمِی بزرگ به سوی خوشبختی برداشته است!

#حذف_دین
#دین_گوهر_گرانبها

اگر این ادیان، از زندگی حذف شوند و به جایش انسانیت و همزیستی بر اساسِ احترام به بشر و حقوقِ او جانشین شود، و قانون واحد جهانی حاکم گردد دنیا قدمِی بزرگ به سوی خوشبختی برداشته است!

این حرف ها ظاهر زیبایی دارند، اما اگر از این مدعیان بپرسیم، حالا ما دین را کنار گذاشتیم، شما بگویید انسانیت چیست که ما طبق آن رفتار کنیم، چه می گویند؟ آیا انسانیت برای مغزهای جدا شده از دین، همان انسانیت اخلاقی است که ما می فهمیم؟
روشن است که خیر؛ مثلا بعضی از متفکرین غربی با جدا شدن از دین و وحی به این نتیجه رسیدند که هر چقدر خودخواه تر و بی رحم تر باشی، بهتر هستی.
سقط جنین
همجنس گرایی
عریانی همراه با شهوت و خشونت
ازدواج با حیوانات و...در غرب خیلی وقت است که به اسم انسان محوری و اومانیسم مطرح است و عملا انجام می‌پذیرد. آیا ما دنبال این نوع از انسانیت هستیم؟! به جوانان باید یادآوری کنیم که قدر داشته‌های خود را بدانند. حجاب، یکی از آن‌هاست.
سل المَصانِعَ رَکباً تَهـیـمُ فی الفَلواتِ(1)
تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی

1. گوارایی چشمه ها را از سواران سرگردان در دشت ها بپرس

با جوانان صحبت کنیم.
این کانال را به والدین و جوانان معرفی کنید
https://eitaa.com/eporsesh

پربازدیدترین ها