آیا نوزاد غسل دارد ؟

متن سوال: 
سوال با سلام و وقت بخير در خصوص غسل نوزاد تازه متولد شده سوال داشتم که آيا غسلي واجب مي باشد يا خير؟ اگر جواب مثبت مي باشد خواهشمند است انواع آن و زمان هاي آن را نيز بفرمائيد ضمنا فرزند تازه متولد شده ام اکنون 12 روزه مي باشد. در خصوص وليمه نيز لطفا توضيح بفرمائيد متشکرم مرجع تقليد: حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(مدظله)

سلام وقت شما بخير
1- غسل نوزاد مستحب است.
2- در مورد وليمه به حلية المتقين مرحوم مجلسي مراجعه بفرماييد. ياحق ضمن تقدر و تشکر خواهشمند است در خصوص غسل هاي خانمي که فارغ شده و فرزند به دنيا آورده اند نيز توضيح بفرمائيد
آيا در روزهاي دهم ، بيستم و چهلم بعد از فراغت غسلي بر ايشان واجب مي باشد؟ چندين مسأله از آيةالله مکارم شيرازي برايتان ارسال ميشود:
مسأله 187: هنگامى که زن از خون نفاس پاک شد بايد غسل کند و عبادتهاى خود را انجام دهد و هر گاه قبل از گذشتن ده روز از ولادت، دوباره خون ببيند چنانچه روزهايى که خون ديده روى هم رفته ده روز يا کمتر از ده روز است، تمام آن نفاس مى باشد و روزهايى که در وسط پاک بوده عباداتش صحيح است.
خونى که زن پس از ايّام نفاس مى بيند
مسأله 188: هر گاه خون نفاس از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض عادت عدديّه دارد به اندازه آن نفاس است و بقيّه استحاضه، و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقيّه استحاضه است.
مسأله 189: زنى که عادت او در حيض کمتر از ده روز است، اگر بيشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببيند بايد به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد و بعد از آن، تا روز دهم بنابر احتياط واجب عبادت را ترک کند، اگر خون از ده روز گذشت فقط به اندازه روزهاى عادتش نفاس است و بقيّه استحاضه و عباداتى را که در اين چند روز ترک کرده، بايد قضا کند.
مسأله 190: بسيارى از زنان بعد از وضع حمل يک ماه يا بيشتر خون مى بينند، چنين زنانى اگر در حيض عادت دارند بايد به تعداد روزهاى عادتشان «نفاس» قرار دهند و بعد از آن تا ده روز حکم استحاضه دارد، بعد از گذشتن ده روز اگر همزمان با ايّام عادت حيضش باشد بايد مطابق احکام حائض عمل کند (خواه نشانه هاى خون حيض را داشته باشد يا نه) و اگر همزمان با ايّام عادتش نباشد حکم استحاضه دارد، مگر اين که خون داراى نشانه هاى حيض باشد.
مسأله 191: زنانى که تا يک ماه يا بيشتر بعد از وضع حمل خون مى بينند، اگر عادت ماهيانه ندارند ده روز اوّل نفاس است و ده روز دوم استحاضه و بعد از آن اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد، حيض و گرنه آن هم استحاضه است.
مسائل متفرّقه نفاس
سؤال 192: آيا در ايّام نفاس نيز تنها «روز» ملاک است، يا شبانه روز ملاک مى باشد؟
جواب : تنها روز ملاک است.
سؤال 193: مى گويند زن «زائو» بايستى روز چهلم غسل «چلّه» انجام دهد. لطفاً بفرمائيد غسل «چلّه» چيست؟ و آيا تا آن زمان نبايد غسلى انجام دهد؟
جواب : اين گونه سخنان اعتبارى ندارد و حکم نفاس همان است که در مسائل بالا گذشت.
سؤال 194: آيا ابتلاء زنان به خونهاى سه گانه دليل بر نقصان ايمان يا عدم کمال آنها محسوب مى شود، يا اين خونها فلسفه ديگرى دارد؟
جواب : اين خونها مربوط به وظائف پر افتخار مادرى است و دليلى بر نقصان آنها نمى باشد

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها