آیا دختر و پسر برای اینکه به گناه کشیده نشوند میتوانند بین خود صیغه محرمیت بخوانند؟

متن سوال: 
باسلام واحترام آيا دختر و پسر براي اينکه به گناه کشيده نشوند ميتوانند بين خود صيغه محرميت بخوانند؟درواقع ميخواستم بدانم که آيا ميشود که دختر وپسر بدون اذن پدر، خودشان متن صيغه محرميت را براي مدتي بخوانند؟ و همچنين متن عربي صيغه را از حضورتان مخواستم.متشکرم

سلام وقت شما بخير پرسشگر گرامي با سلام و تشکر 1- در صورتي که دختر باکره باشد ، به احتياط واجب اذن پدر دختر شرط مي باشد . بدون اذن پدر دختر عقد به احتياط واجب باطل است. (1) 2- متن صيغه عقد موقت : اگر خود زن و مرد عقد را بخوانند، اول زن بگويد: «زَوَّجْتُکَ نَفْسىِ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» يعني خودم را به همسر غير دائمي شما به مدت و مهر معلوم در آوردم، بعد بدون فاصله مرد بگويد: «قَبِلْتُ لِنَفْسى هکذا »، يعني قبول کردم ، صحيح است. اگر زن مرد را وکيل بگيرد که از طرف او ايجاب را در عقد بخواند، مرد بايد اول وکالتا از طرف زن بگويد: «زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِى (فلانا) لِنَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم،(به جاي کلمه فلانا اسم زن را بگويد) يعني به ازدواج و همسري موقت وکيل گيرنده خود را براي خودم با مهر معلوم در آوردم، بعد بلا فاصله از طرف خود بگويد: قَبِلْتُ التَّزوِيجَ لِنَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم، يا بگويد قَبِلْتُ لِنَفْسى هکَذَا قبول کردم . شرايط خواندن عقد خواندن عقد ،چه دائم ، چه موقت شرايط دارد، از جمله: ا) عقد ازدواج به عربى صحيح خوانده شود. اگر خود مرد و زن مي توانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، بنابر احتياط واجب بايد به عربي صحيح بخوانند . اگر نمي توانند ،چنانچه عقد را به فارسي يا با هر زبان ديگري بخوانند ،بايد لفظى بگويند که معناى زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ را بفهماند. اگر در عقد يک حرف اشتباه خوانده شود که معنا را عوض کند، عقد باطل مي شود. (2) ب) کسي که صيغه را مي خواند، قصد انشا داشته باشد؛ يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مى‏خوانند، زن به گفتن «زَوَّجْتُکَ نَفْسِى» قصدش اين باشد که خود را زن او قرار دهد. اگر مرد وکيل مي شود، بايد با گفتن «زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِى (فلانا) لِنَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم »قصدش اين باشد که او را همسر خود قرار داده است. با گفتن قبلت قصدش پذيرش اين ازدواج باشد. (3) ج) کسى که صيغه عقد را مي‌خواند ،بايد مفهوم لفظى را که مى گويد دقيقاً بداند. اگر به عربي بخواند ، در صورتي که هر کلمه را صحيح بخواند و معناي هر کلمه را جدا گانه بداند ،صحيح است.(4) د) در عقد موقت بايد مهريه و مدت تعيين شود . بدون تعيين مهريه و مدت عقد، عقد موقت صحيح نيست. ها) اگر دختر باکره باشد، بنا بر احتياط واجب بايد پدر دختر اجازه بدهد.(5) پي نوشت ها: 1. آيت الله خامنه اي، پاسخ سؤال هاي مورد ابتلا، سؤال 50 و سؤال از دفتر آيت الله خامنه اي. 2. امام خميني، توضيح المسائل ،مسئله2369.در مسائلي که علم به اختلاف فتوا نباشد مقلدان رهبري مي توانند به رساله امام خميني مراجعه نمايند (آيت الله خامنه اي, پاسخ سؤال هاي مورد ابتلا، سؤال 1» ). 3. همان، مسئله 2370. 4. همان، مسئله 2372. 5. همان، مسئله2376.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها