آیا خانمها در دوره عادت ماهانه شان می توانند قرآن و دعا بخوانند؟

متن سوال: 
آيا خانمها در دوره عادت ماهانه شان مي توانند قرآن و دعا بخوانند؟

سلام وقت شما بخير خواندن زيارت عاشورا و هر دعا و ذکري در ايام عادت ماهيانه جايز است. چنانچه زيارت و دعا و ذکر را از روي نوشته و کتاب مي خواند بايد مواظب باشد دست روي اسامي مقدسه مانند اسامي خدا و پيامبر و معصومين و يا کلماتي که از آيات قرآن محسوب مي شود (مثل جمله «افمن کان مؤمن کمن کان فاسقا لا يستوون» که در دعاي کميل است و اين آيه قرآن است) نگذارد. و وضو گرفتن گرچه خوب است لکن مجوز لمس اسامي مقدسه و آيات قرآن نمي شود. در رابطه با خواندن قرآن براي زنان در ايام عادت ماهيانه گفتني است به نظر آيات عظام صافى، سيستانى، تبريزى و مکارم خواندن آياتى که سجده واجب دارند براى زن در ايام عادت حرام است اين آيات در سوره‏هاى «الم تنزيل، حم سجده، النجم و علق» قرار دارند و خواندن آيات و سوره‏هاى ديگر قرآن تا هفت آيه اشکال ندارد ولى بيشتر از آن کراهت دارد يعنى از ثواب کمترى برخوردار است نه اينکه ترک تلاوت قرآن بهتر باشد.V}همان، م 355 و 450.{V به نظر آيات عظام امام خميني، بهجت، فاضل، نورى: افزون بر آيات سجده دار، بايد از خواندن کل اين چهار سوره نيز اجتناب شود.V}همان، م 355 و 450.{V به نظر آيت الله وحيد افزون بر آيات سجده‏دار، بنا بر احتياط واجب بايد از خواندن کل اين چهار سوره نيز اجتناب شود.V}آيت الله وحيد، همان، م 361 و 456.{V

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها