چه مدل ازدواج هائی غلط است یعنی از ریشه اشتباه است؟

متن سوال: 
چه مدل ازدواج هائی غلط است یعنی از ریشه اشتباه است؟

چه مدل ازدواج هائی غلط است یعنی از ریشه اشتباه است؟
همانطور که می دانید در ازدواج رعایت تناسب دردختر و پسرو خانواده ها لازم است تناسب در زمینه های فکری، فرهنگی، اقتصادی و دینی.و نیز باید دختر و پسر به بلوغ فکری، اجتماعی، جسمی و جنسی ازدواج رسیده باشند، و میل، اشتیاق وعلاقه نیز لازم است. پس اگر این موارد از ابتداء وجود نداشته باشد ازدواج از ریشه غلط است.بطور کلی چند نوع ازدواج غلط است و پیامدها و آثار نامطلوبی دارد از جمله :
ازدواج زود هنگام (زودرس).
ازدواج احساسی به دور از تعقل و تفکر.
ازدواج تحمیلی وزوری بدون هیچ علاقه ای
ازدواج بخاطر ترحم و احساسات زود گذر و خود را بطریقی راضی کردن.
مشاوره حضوری ضروري است

پربازدیدترین ها