پدر زن و خانواده زن در دوران عقد گاهی با من بی ادبی می کنند چکنم؟

متن سوال: 
پدر زن و خانواده زن در دوران عقد گاهی با من بی ادبی می کنند چکنم؟

پدر زن و خانواده زن در دوران عقد گاهی با من بی ادبی می کنند چکنم؟
سلام.پرسشگر محترم
بطور کلی اگر شما با خانم خود مشکل خاصی ندارید و همدیگر را دوست دارید به هم دلگرمی بدهید و بدانید دوران عقد زودگذر است.اصلا مستقیم و علنی با خانواده زن درگیر نشوید خصوصا با پدرزن و مادرزن؛سیاست داشته باشید متین و عاقلانه رفتار کنید احترام آنها را نگه دارید، درگیری و بدرفتاری با بزرگترها نشانه سادگی واشتباه است.اشتباهات خانواده زن را با نگاه معنادار تذکر دهید نه با سخن تند گفتن و یا همیشه قهر کردن؛بودن در محل و سکوت بجا داشتن،کار قهر را انجام می دهد لازم نیست همیشه قهر کنید.بدی خانواده را زیاد به روی زن نیاورید تا احساس حقارت نکند.در بسیاری از موارد می شود با همراهی کردن گذران کرد مثلا وقتی برادر زن می گوید زیر لفظی لازم است شما هم همراهی کنید و بگویید "بله حق با شماست واقعا باید چنین باشد" وبعد با لبخندی بنشینید تا جو آرام شود در صورت امکان مشاوره حضوری بروید تا سیاست دوران عقد و نحو برخورد با خانواده همسر بیشتر توضیح داده شود.
موفق باشید

پربازدیدترین ها