آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی

آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی

کاشت ناخن و حکم وضو و غسل یا تیمم

وقتی در اعضای وضو یا غسل مانعی چسبیده که برداشتنش ممکن نیست باید تیمم شود مگر این که مانع در اعضای تیمم باشد که در این حال باید به وظیفه جبیره عمل نمود. لذا جواب استفتاء اول صحیح است و پاسخ استفتاء که بر اساس متن رساله تنظیم شده بود اصلاح گردید.

 

تکلیف اعمال شخص ممیز

اگرچه اصل عمل مبغوض شارع است و  برای دیگران جایز نیست موضوع را برای وی فراهم کنند بلکه باید مانع از صدور فعل از وی شوند ولی حکم حرمت متوجه وی نیست. البته تخصیص رفع القلم عن الصبی به وسیله دلیل خاص منعی ندارد.

پربازدیدترین ها