آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای

رهبر

کیفیت خواندن نماز نافله

سلام بدون نیاز به رعایت قبله، پس از تکبیرة الاحرام و قرائت حمد و سوره، رکوع و سجود با اشارۀ سر یا چشم، انجام می شود. البته نماز مستحبی را در صورتی میتوان اینچنین بخواند که در حال حرکت باشد اما اگر ایستاده است و یا نشسته است لازم است احکام نماز ایستاده یا نشسته را رعایت کند.

نماز میت اگر خوانده نشود؟ امام و رهبری

سلام عليکم
اگر ميّت را عمداً يا از روي فراموشي يا به جهت عذري بدون نماز دفن کنند، يا بعد از دفن معلوم شود، نمازي که بر او خوانده شده باطل بوده است تا وقتي جسد او از هم نپاشيده، واجب است با شرطهايي که براي نماز ميّت گفته شد به قبرش نماز بخوانند. (1)
(1) مسأله ي 607 رساله ي محشا

نحوه محاسبه ذکات چگونه مي باشد؟در زمين هاي آبي و ديمي چگونه مي باشد؟

مرجع تقليد: مقام معظم رهبري
نحوه محاسبه ذکات چگونه مي باشد؟در زمين هاي آبي و ديمي چگونه مي باشد؟
سلام عليکم 1- شرائط وجوب زکات اموري است مثل اينکه محصول شما از محصولاتي باشد که زکاتش واجب است مثلا گندم و جو (1) يا اينکه زكات گندم و جو درصورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب برسد و مالك آن، بالغ باشد و ....(2)

دیدن مانع روی اعضای وضو، بعد از وضو گرفتن چه حکمی دارد؟ رهبری

به نظر رهبر معظم انقلاب اگر اطمینان دارید آن مانع زمان وضو بوده است، وضو صحیح گرفته نشده، لذا باید وضو را تصحیح کنید و اگر نمازی با این وضو خوانده اید از دوباره بخوانید.
البته اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوی او صحیح است ولی اگر بداند که در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتیاط واجب آن است که دوباره وضو بگیرد.

مسافری به استناد مرجع از دنیا رفته اش در فرضی نمازش را کامل خوانده و مرجع فعلی اش میگوید در همان فرض باید شکسته بخواند؟

رهبری شماره استفتاء: 6faabb32f4673e43c925037621d81553
نمازهای قبلی وی صحیح است.

وضوی دست باند پیچی شده

اگر امکان رساندن آب به زير باند بطورى که دست شسته شود وجود دارد، به همين نحو انجام شود. و گرنه روى آن دست تر کشيده شود. و اگر بيش از حد متعارف است، احتياط در آن است که تيمم هم بنمايد.

دررفتگیها وحکم جبیره

پاسخ1=هرگاه روي آن بسته شده است و باز کردن آن ضرر و مشقت زيادي ندارد و آب هم براي آن مضر نيست، بايد آن را باز کند و وضو يا غسل کند. در غير اين صورت، اطراف آن را بشويد و بنابراحتياط مستحب، روي جبيره را نيز مسح کند و اگر جبيره، نجس است يا نمي شود روي آن دست تر بکشد، پارچه پاکي را بر آن ببندد و دست تر روي آن بکشد. -منبع 1

آیةالله شبیری زنجانی

1.بله

2. مواضعی که امکان رساندن آب به آن باشد آب به آنها رسانده شود و در بقیه اعضا به دستور جبیره عمل شود.

استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله)

منظور از معظم اعضا در وضوی جبیره

پاسخ1=هرگاه جبيره، تمام صورت يا تمام يکي از دستها را گرفته باشد بايد بنابراحتياط واجب هم وضو يا غسل جبيره اي بگيرد و هم تيمم کند.

پاسخ2=مقصود این است که اعضای وضوء - از جمله سر و پا - بواسطه شکستگی و یا جراحت، بیشتر آن پوشیده و مقدار کمی باز باشد.

در وضو آب ریختن از روی لباس بر روی آرنج صحیح است؟

ج1= در صورتي که آب به همه عضو برسد و صدق شستن از بالا به پايين بکند وضو صحيح است.

ج2=همين که آب بر بدن جارى شود به نحوی که صدق شستن كند کافی است.

وضوی عروس خانمها با وجود آرایش؟

1-پاسخ        در هر سه فرض باید مانع را رفع کند و وضو  بگیرد ولو این که نمازش را در انتهای وقت وقبل از نیمه شب شرعی بجا آورد.

2- پاسخ               در فرض سؤال وظیفه او از بین بردن مانع بر اعضای وضو و وضو گرفتن برای نماز است و آنچه در سؤال بیان شده، مجوز ترک وضو و یا انجام وضوی جبیره نیست

حکم چرم های وارداتی از برزیل

در صورتی که چرمی از کشورهای غیر مسلمان تهیه شود اگر احتمال دهد که آن حیوان ذبح اسلامی شده است، پاک است.

به خاطر واردات گوشت ایران از برزیل قطعا قسمتی از ذبح ها در برزیل شرعی است، اما این کشور ایالات متعددی دارد که گوشت تولید می کنند همین مقدار که در برزیل فی الجمله ذبح شرعی، داریم کافیست که بگوییم احتمال ذبح شرعی در برزیل هست پس چرم وارداتی از برزیل پاک است؟!

استفتائات از رهبر معظم انقلاب

پربازدیدترین ها