من گاهی صداهای عجیب می شنوم اتفاقات عجیبی هم رخ می دهد آیا کار جن و شیاطین است؟ چکار کنم؟

متن سوال: 
من گاهی صداهای عجیب می شنوم اتفاقات عجیبی هم رخ می دهد آیا کار جن و شیاطین است؟ چکار کنم؟

من گاهی صداهای عجیب می شنوم اتفاقات عجیبی هم رخ می دهد آیا کار جن و شیاطین است؟ چکار کنم؟
سلام.پرسشگرمحترم
بطور کلی در این مواقع چند امر لازم است مورد توجه قرار گیرد:
آیا این اتفاق تکرار می شود.؟آیا فقط شما می شنوید یا می بینید؟آیا این اتفاق برای کسان دیگری نیز تا به حال رخ داده است؟ این امر تا چه حد غیر عادی و غیر طبیعی است؟ شاید آن قدر که فکر می شود غیر طبیعی نباشد. آیا نشانه یک نوع بیماری نیست؟ آیا نباید به پزشک رجوع کرد؟
معمولا باید سعی شود خونسرد باشیم و بزرگ نمائی نشود و بی جهت به امر خاصی نسبت داده نشود و از چیزی وحشت نکنیم و نترسیم مثلا سریع نباید قضاوت کرد که کار اجنه و جن است یا دلیل و نشانه فلان کار است،هر اقدامی که می خواهد صورت بگیرد باید هوشمندانه و عاقلانه باشد و سند عقلی و دینی داشته باشد.می توانید در این نوع مشکلات به پزشک مراجعه نمایید گاهی لازم است روان شناس و یا روانپزشکی شخص را ببیند
می توانید صدقه دهید و دعا بخوانید حتی گاهی جا دارد از عالم آگاه و پخته ای دعائی درخواست شود. بطور عادی زندگی معمول خود را ادامه دهید اگردر خواب مشکلی دارید نگویید بختک است یا جن حتما با پزشک متخصص مشورت کنید.در رفتار مذهبی اعتدال را رعایت کنید.از افراط پرهیز کنید زیاد رویائی و تخیلی فکر نکنید. تلقین منفی نداشته باشید.

پربازدیدترین ها