در زندگی مشترک من به عنوان مرد خانواده تا چه حد باید به همسرم ابراز علاقه کنم که حقبر نشوم؟

متن سوال: 
در زندگی مشترک من به عنوان مرد خانواده تا چه حد باید به همسرم ابراز علاقه کنم که حقبر نشوم؟

در زندگی مشترک من به عنوان مرد خانواده تا چه حد باید به همسرم ابرازعلاقه و دوست داشتن بکنم که حقیر نشوم؟
پرسشگرمحترم. اصل ابراز محبت کردن حقارت نیست مهم مدل و نوع ابراز محبت کردن است. ابراز محبت به همسر در زندگی لازم و ضروری است خصوصا ابراززبانی. زنان سمعی وشنیداری هستند وشنیدن ابراز محبت برای آنها بسیار جالب است.پیامبر می فرماید وقتی مردی به همسرش می گوید تو را دوست دارم این جمله از ذهن و دل زن محو نمی شود.نمی توان مقدار خاصی را برای اظهار محبت بیان کرد فقط بطور کلی از افراط وتفریط پرهیز کنید طوری رفتار کنید که تا 50 سال که قرار است با هم زندگی کنید امکان ادامه دادن را داشته باشید.از راههای مختلفی می توان ابرازعلاقه کرد فقط در ابراز علاقه بنوعی رفتار نکنید که عزت و اقتدار مردانه شما صدمه ببیند.مراقب باشید حقیر نشوید.محبت داشتن با صلابت واقتدارداشتن منافاتی ندارد.می توان عاشق همسر بود اما صاحب نظر و رای و نیزنیازو خواسته را بیان کرد و امر و نهی معمول عرفی را در زندگی داشت.محکم بودن با محبت داشتن منافاتی ندارد خانواده خود را بخاطرهمسرزیرپا نگذارید طرفدار حق باشید نه قوم گرا و زورگو و مستبد.طوری رفتار نکنید که باعث شود همیشه زن اظهار محبت را از شما گدائی کند این کار غلط است.زیرا بعد از مدتی زن احساس حقارت می کند و روحیه خوبی برای ادامه زندگی نخواهد داشت. اشکالی ندارد که شوهر از این نوع جملات برای اظهار محبت به همسرش استفاده کند (غیر ازتو حاضر به ازدواج با کسی نمی شدم) ( توهمان کسی هست که من از خدا می خواستم ) (خیلی تو را دوست دارم) و...

پربازدیدترین ها