ازدواج با اهل سنت از نظر اخلاقی و مشاوره چگونه است؟

متن سوال: 
ازدواج با اهل سنت از نظر اخلاقی و مشاوره چگونه است؟

ازدواج با اهل سنت از نظر اخلاقی و مشاوره چگونه است؟
سلام.پرسشگرمحترم
ازدواج تناسب و شرائط و هماهنگی خانواده ها را لازم دارد مذهب یک فاکتور مهم در ازدواج است جزء معیارهای اصلی، توجه به مذهب و دیانت است، هم مذهب مرد مهم است و هم مذهب زن،نمی شود یکی را بر دیگری ترجیح داد؛ لذا انسان باید مراقب باشد که یک ازدواج زمینه از دست دادن دیانت ومذهب نشود انسان نباید بخاطر یک ازدواج مذهب خود را به خطر بی ‌‌اندازد باید بر دستورات دینی پایبند بود.این که از نظر فقهی مراجع دربرخی شرائط ازدواج ناهم‌‌‌‌‌سان دینی را بی اشکال می دانند به این معنا نیست که همه با غیر مذهب خود ازدواج کنند بهترین کار این است که شما با هم مذهب خود ازدواج کنید و برای آرامش خاطر می توانید مشاوره بروید.ما ازدواج نکردن را توصیه نمی کنیم اما فقهاء فرموده اند اگر مذهب دختر در خطر باشد ازدواج جایز نیست.خود را دست کم نگیرید و مراقب باشید بخاطربالا رفتن سن، انتخاب اشتباهی نداشته باشید.

پربازدیدترین ها