چگونه غیبت نکنم؟ همیشه غیبت اتفاق می افتد؟َ

متن سوال: 
چگونه غیبت نکنم؟ همیشه غیبت اتفاق می افتد؟َ

چگونه غیبت نکنم؟ همیشه غیبت اتفاق می افتد؟
سلام.پرسشگر محترم
این روحیه شما که دغدغه انجام تکالیف خود را دارید، بسیار ستودنی است.معاشرت با دیگران هنر لازم دارد باید با تدبیر و سیاست روابط را با دیگران تنظیم نمود.درپاسخ سوال شما چند نکته تقدیم می شود
1-هر سخنی غیبت نیست،عیبی که همگان اطلاع دارند و یا سخنانی که بیان عیب دیگری نیست.غیبت محسوب نمی شود.کمی با افزایش اطلاعات دینی خود حدود غیبت را به درستی به دست آورید.
2- حرف های خوب برای گفتن داشته باشید.
3-مهم این است که بیکار نباشید و به اندازه کافی کار برای انجام دادن داشته باشید.
4-اگر ترسو نباشید و کمی شجاعت را افزایش دهید غیبت کاهش می یابد.زیرا بسیاری از حرف ها را رو دررو خواهید زد.
5-برای دیگران انقدر اهمیت قائل نباشید که بخواهید با غیبت کردن خود را تخلیه کنید.
6-حسادت می تواند زمینه ساز غیبت باشد کمی وسعت نظر داشته باشید.
7- گاه گاهی این حدیث را به خود یادآوری کنید (انسانهای عاجز غیبت می کنند.) پس رضایت ندهید که شخص ناتوانی باشید.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها