من نماز قضا دارم واينکه چقدر قضا دارم نميدونم دقيقا چيکارکنم

متن سوال: 
من نماز قضا دارم واينکه چقدر قضا دارم نميدونم دقيقا چيکارکنم (نام مرجع :ايت الله خامنه اي)

سوال :
من نماز قضا دارم واينکه چقدر قضا دارم نميدونم دقيقا چيکارکنم
(نام مرجع :ايت الله خامنه اي)
پاسخ:
سلام
کسي که مي داند نماز قضا دارد ولي مقدارش را نمي داند اگر مقدار حد اقلي را که يقين دارد قضا کند کفايت مي کند مثلا اگر نمي داند 10 روز نماز قضا دارد يا 20 روز، اگر 10 روز را قضا کند کفايت مي کند البته اگر مقدار بيشتر را قضا کند بهتر است .

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها