سن حضرت علی علیه السلام هنگام ازدواج چقدر بوده است؟

متن سوال: 
سن حضرت علی علیه السلام هنگام ازدواج چقدر بوده است؟

سن حضرت علی علیه السلام هنگام ازدواج چقدر بوده است؟
در منابع سن حضرت علی علیه السلام را در هنگام ازدواج 21 سا ل و پنج ماه ذکر کرده اند و سن حضرت زهرا مختلف نقل شده است از 9 سا ل گفته اند تا 11 سا ل در نتیجه اختلاف سنی حدود یازده سال می شود.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها