دعوت از یک نامزد در مساجد

متن سوال: 
با توجه به نزدیکی زمان انتخابات آیا دعوت بسیج از نامزدها برای تبیین مواضع خود در مسجد اشکال دارد؟

آیت الله خامنه‌ای
باید بر طبق قوانین و مقررات نظام اسلامی عمل شود.
https://www.leader.ir/fa/content/24974/www.leader.ir

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها