دعای جامع برای حفظ از گناه

متن سوال: 
معرفي يک دعاي جامع

بسم الله الرّحمن الرّحيم
سلام عليکم
دعاي جامع براي حفظ از گناه
«الهي خلقت لي جسما، و جعلت لي فيه آلات اطيعک بها، و اعصيک و اغضبک بها و ارضيک بها و ارضيک و جعلت لي من نفسي داعيه الي الشهوات و اسکنتني دارا قد ملئت من الافات، ثم قلت لي انزجر، فبک انزجر و بک اعتصم و بک استجير و بک احترز و استوفقک لما يرضيک»
«خدايا براي من پيکري آفريدي و در آن ابزارها و اندامهايي نهادي که من با آنها تو را فرمان مي برم و نافرماني مي کنم. تو را به خشم مي آورم و خشنودت مي سازم. و در نفس من انگيزه اي به سوي شهوات قرار دادي و مرا در سرايي آکنده از آفات جاي دادي، و آن گاه به من فرمودي بازايست. پس من به کمک تواز گناه باز مي ايستم و به تو توسل مي جويم، و به تو پناه مي برم، و با کمک تو خودم را حفظ مي کنم، و براي انجام آنچه خشنودت مي سازم، از تو توفيق مي طلبم.»
در تعقيب هر نماز)
«محمد بن ابراهيم» به امام کاظم (ع) نوشت:
سرورم! اگر صلاح مي دانيد به من دعايي بياموزيد که در تعقيب نمازهايم بخوانم و خداوند با آن دعا خير دنيا و آخرت را به من عطا فرمايد. حضرت در پاسخ او نوشت: اين دعا را بخوان.
«اعوذ بوجهک الکريم و عزتک التي لا ترام، و قدرتک التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا و الاخره و من شر الاوجاع کلها»
«پناه مي برم به بزرگواري و عزتت که خستگي ناپذير است و نيز قدرت بيکرانت که هيچ چيز جلوي آن را نگيرد، از شر دنيا و آخرت و از شر همه دردها»
منبع: پايگاه فرهنگي هنري تکناز

انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها