حکم شرکت در انتخابات

متن سوال: 
آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران شرعا واجب و عدم شرکت، حرام است؟

آیت الله خامنه‌ای: شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی برای افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهی است. و یک واجب عینی است.
https://www.leader.ir/fa/content/24974/www.leader.ir

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها