ارتباط عدم موفقیت با اینستاگرام

چه چیزهایی مانع پیشرفت و موفقیت در جوانان است؟
خیلی امور را می‌توان به عنوان مانع موفقیت برشمرد اما یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی، ناکامی‌های ذهنی و فرهنگی است. ناامیدی، عدم اعتماد به نفس و ...
امروز پلت‌فرم‌های امریکایی مثل #اینستاگرام چنین وظیفه‌ای را بر دوش گرفته‌اند تا جوان شما را ناامید کنند.
مقام معظم رهبری
«مهم‌ترین موانع تولید، بیش از موانع عملیّاتی و مادّی و مانند اینها، موانع فرهنگی است؛ یعنی احساس ناامیدی، احساس ناتوانی، احساس بی‌آینده بودن، بی‌حوصلگی، بی‌همّتی، سرگرمی‌های مضر؛ یعنی اینها چیزهایی است که واقعاً‌ مانع پیشرفت کار تولید است.»

اگر مهم‌ترین مانع تولید احساس یأس و ناامیدیست در کجا این احساس به جوان نخبه ما منتقل می‌شود؟
یکی از اهداف مهم پلت‌فرم‌های آمریکایی مانند #اینستاگرام ایجاد احساس یأس و نامیدی در جوانان است. عموما کسانی که در این فضا زیست می‌‌کنند اخبار خوبی دریافت نمی‌کنند.
بنابراین #اینستاگرام نه تنها فرصتی برای کسب و کار نیست بلکه یکی از بزرگترین #موانع_تولید است.
اگر سرگرمی‌‌های بیهوده و مضر یکی از بزرگترین موانع تولید از نگاه مقام معظم رهبریست باید گفت اینستاگرام از بزرگترین موانع تولید است.

با جوانان صحبت کنیم.
این کانال را به والدین و جوانان معرفی کنید
https://eitaa.com/epors

ارتباط عدم موفقیت با اینستاگرام

تصویر modir
نویسنده / مترجم: modir

نظر خودتان را ارسال کنید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 0 =

پربازدیدترین ها