آیا گریه بر امام حسین علیه السلام باعث آمرزش گناهان است؟

متن سوال: 
آیا گریه بر امام حسین علیه السلام باعث آمرزش گناهان است؟

آیا گریه بر امام حسین علیه السلام باعث آمرزش گناهان است؟
با سلام
پرسشگر محترم در احادیث متعددی آمده است که:" اگر باندازه بال مگسی برای امام حسین علیه السلام اشک ریخته شود گناهان شخص بخشیده می شود و بهشت واجب می گردد." پس اصل حدیث درست است باید معنا آن را درست فهمید.مرحوم علامه طباطبائی در پاسخ به این سوال وقتی پرسشگر تعجب می کند که چگونه گناهان با گریه بخشیده می شود می فرماید همان خدائی که گناهان را باتوبه و استغفار می بخشد همان خداوند این اثر را در گریه بر امام حسین علیه السلام قرار داده است.البته باید توجه داشت که هرحدیثی در کنار قرآن و دیگر احادیث باید معنا شود.استثناء هائی می توان یافت که دیگر احادیث و آیات قرآن بر آن دلالت می کند و یا عقل سلیم بر آن گواهی می دهد. مثلا هر عاقلی متوجه می شود این شامل قاتلین خود حضرت نیست. خداوند در قرآن فرموده است که:" شر و خیر در نزد خدا محفوظ می ماند و برخی از خیرات و خوبی ها کفاره گناهان می شود"
نه از توبه واستغفارو نه از گریه و عزاداری نباید برای گناه کردن بهانه درست کرد.
موفق باشید

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها