آیا هرنوع آرزوئی بد است؟

متن سوال: 
آیا هرنوع آرزوئی بد است؟

آیا هرنوع آرزوئی بد است؟
سلام.پرسشگر محترم
آرزو همیشه منفی نیست به عبارت دیگر آرزو اقسام دارد برخی از انواع آن منفی است که معصومین علیهم السلام پرهیز داده اند.اگر آرزو در جهت درست و برای کسب امور متعالی باشد منفی نیست مثلا شما در متون دینی می بینید که آرزو می کند که از یاران امام زمان باشد و یا از خدا می خواهد که سفرهای متعدد حج برود و......
پس اگر آرزو مانع فراموشی آخرت نشود و خدا و دین فراموش نشود و شخص را بصورت افراطی دنیا طلب نکند اشکالی ندارد
لذا آرزو در جهت تحصیل و تشکیل زندگی موفق و خوب ایرادی ندارد.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها