آیا معادن خمس دارد

متن سوال: 
سلام عليکم تحرير الوسيله، ج 2، مسأله ي 16: اگر از منافعى که در طول سال بدست آورده چيزى از قبيل گندم و جو و روغن و زغال و امثال اينها را براى مصرف ساليانه خود خريدارى کند و در آخر سال مقدارى از آن زياد بيايد واجب است خمس آنرا بدهد چه کم باشد و چه زياد و اما اگر اثاثى از قبيل فرش و يا ظرف و يا اسب و يا نظير اينها که مصرف شدنى نيست بلکه با بقاء عين آنها مورد استفاده قرار مى گيرد خريدارى کند ظاهر اين است که خمس آن واجب نيست مگر وقتى که از مورد احتياج خارج شود که در اين صورت احتياط واجب در دادن خمس آن است. چرا به فتواي امام بعضي کالاهاي مصرفي مثل زغال خمس دارد اما بعضي مانند دارو، نفت و گازوئيل ندارد در صورتي که زغال و نفت هر دو از زمين استخراج مي شود؟ (استفتائات امام ج 1، ص 347، س 5)

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
عين مسئله مذکوراين است:
نظر به اينکه معادن خمس دارند؛ آيا امروزه نفت سفيد، بنزين، گازوئيل و مانند آنها خمس دارد يا نه براي مصرف کنندگان چطور؟
جواب: براي مصرف کنندگان خمس ندارد. (ر.ک استفتائات امام(ره) ج1، ص347، س5).
يکي ازمواردخمس معدن است که حکم آن بيان شده،کسي که معدن رااستخراج کرده يک وظيفه داردوکسي که ازدرآمدبين سال خودنفت و گازوئيل تهيه کرده وظيفه ديگري دارد.بلي لازم نيست اول خمس آن رابدهدبعدمصرف کنداگرآخرسال اضافه آمدخمس دارد.
دقت درمسئله نشده ،استخراج کننده معدن بايدخمس بدهد امامصرف کننده که ازمال ديگري خريده اگرازمخارج سال اضافه آمدخمس مي دهد.
انشاءالله عاقبت بخيرشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها