چگونه از لحاظ دینی متحول شد

متن سوال: 
من چگونه از لحاظ ديني مي توانم متحول شوم؟

باعرض سلام و تشکر از سوال خوب شما
هرانسان مسلمان بايدسه گام مهم وبزرگ رابرداشته تا درزمره دينداران حقيقي قراربگيرد.
گام اول؛
اگر کسي در اعتقاداتش کامل باشد، مي تواند جواب اين پرسش هاي دروني را بدهد. بنابراين سه اصل: توحيد، نبوت و معاد اساسي ترين عقايد در همة اديان آسماني است ولي عقايد ديگري از قبيل اعتقاد به امامت و عدل از لوازم آن سه اصل است. مسلّماً وظيفة هر فرد اين است که در اصول ديني تحقيق و مطالعه کند. اصولاً انسان بر اساس فطرتش دنبال شناخت حقايق است، ولي بايد حسّ ديني خود را از نظر عقلي و منطقي تقويت کند تا با آگاهي کامل به وظائفش عمل نمايد. کساني که در اثر تنبلي و راحت طلبي نخواهند زحمت تحقيق و بررسي را به خود بدهند و يا به اين علّت که پذيرفتن دين، محدوديتهايي را پيش مي آورد، در تحقيق و تفحص کوتاهي کنند، مي بايست به عاقبت وخيم اين تنبلي بيانديشند و بدانند که بايد روزي جوابگوي اعمال و کردار خويش باشند. در اصول دين، تقليد و پيروي از ديگران جائز نيست بلکه هر مسلماني بايد به اصول دين از روي يقين و استدلال معتقد باشد. استدلال ممکن است ساده و عاميانه باشد و ممکن است فيلسوفانه و عالمانه. نقل شده است که پيامبر(ص) با اصحاب بر پير زني که چرخ نخ ريسي را مي چرخاند، برخورد کرد و به او گفت: چه دليلي بر وجود خدا داري؟ پير زن دست از چرخ برداشت و چرخ از حرکت ايستاد پيامبر به اصحاب فرمود: پيرزن مي خواهد بگويد: چرخ کوچک نخ ريسي بدون چرخاننده حرکت نمي کند، پس چگونه چرخ عظيم هستي بدون چرخاننده حرکت بکند؟[1] بهترين کتاب هايي را که در اين باره نوشته شده بخوانيد و هر استدلالي که قانع کننده بود بپذيريد. جهان بيني شهيد مطهري، آفريدگار جهان، نوشتة آيت الله مکارم، چگونه خدا را بشناسيم از جعفر سبحاني، عدل الهي شهيد مطهري.
[1] بحارالانوار، ج 66، ص 135؛ مجموعة‌ آثار، ج 6، ص 889.

گام دوم؛درزمينه اخلاق که همان کسب فضائل ودفع رذائل اخلاقي است باالگوگيري ازبزرگان دين وهمچنين باتلاش وتمرين درخودش اخلاق عظيم وکريم رابوجودبياورد.
دراين گام به آثاراخلاقي وسرگذشت علماء اخلاق مراجعه ومطالعه نمايد.
براي نمونه:1-سيماي فرزانگان،مختاري 2-اخلاق اسلامي،استادمظاهري 3-اخلاق عملي،مهدوي کني 4-آيت بصيرت،آيت الله بهاء الديني 5-کيمياي محبت،محمدي ري شهري 6-زمزم عرفان،محمدي ري شهري.

گام سوم؛درزمينه فروع دين واحکام شرعي است که باتقليد ازيک مرجع تقليد اعلم، اعمال عبادي اش راهمچون؛نماز،روزه،خمس،زکات ،جهاد ،حج ،امربه معروف ونهي ازمنکر ،تولي وتبري به درستي انجام داده تا موجب تقرب به سمت خداي مهربان اش شود.

موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

1 + 3 =

پربازدیدترین ها