ايادرحالي که غسل جنابت بر گردنمان هست ميشود تسبيح وصلوات فرستاد؟

متن سوال: 
ايادرحالي که غسل جنابت بر گردنمان هست ميشود تسبيح وصلوات فرستاد؟

سلام فرستادن صلوات با تسبيح در حال جنابت اشکال ندارد اما روي تسبيح اگر اسما متبرکه حک شده است نبايد با بدن يا دست شما در ارتباط باشد

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

10 + 1 =

ارسال سوال

3 + 11 =

پربازدیدترین ها