پسرم در مهمانی نم زده و شلوارش خیس بود نمیدانم به فرش رسید یا نه؟ چه کنم؟

متن سوال: 
موقع بغل كردن پسرم ديدم پشت شلوارش خيس است كه از پوشكش نم زده بود در اثر اسهال از انجايي كه داشت روى فرش بازى ميكرد و منزل پدر شوهرم بوديم و دقيقا نميدانم كجاى فرش نشسته بود و ايا ان هنگام بيرون زده بود يا نه مقدار نم هم زياد بود تكليف چيست از انجايي كه منزل پدر شوهرم تازه فرشهارا شسته بودن و رفت و امد ما وديگران به انجا زياد است چه بايد كرد؟

سلام علیکم
طبق فرض سوال شما که اصلا معلوم نيست نمي نجاست به فرش برخورد کرده است يا نه، جايي از منزل پدر شوهر شما نجس نشده است و فرش هاي ايشان پاک محسوب مي گردند و نيازي هم به جستجو نيست. بنا بر اين تکليفي نداريد و از حيث نبايد نگران باشيد. (1)
سالي خوب و پر برکت را براي شما آرزو مي کنيم.
(1) رساله ي محشاي مراجع، مساله هاي 123 و 125

نوع سوال: 

ارسال سوال

5 + 0 =

پربازدیدترین ها