مبطلات نماز چیست؟

متن سوال: 
مبطلات نماز چيست؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم?. از بين رفتن يکي از چيزهايي که بايد در حال نماز رعايت شود، مثل پوشش واجب يا غصبي نبودن مکان.
?. باطل شدن وضو.
?. پشت به قبله نماز خواندن.
?. حرف زدن.
?. دست بسته نماز خواندن آن گونه که بعضي از فرق اسلامي انجام مي‌دهند.
?. آمين گفتن بعد از حمد.
?. خنديدن.
?. گريه کردن.
?. به هم خوردن صورت نماز، مانند کف زدن و به هوا پريدن.
??. خوردن و آشاميدن.
??. شک‌هايي که نماز را باطل مي‌کند، مانند شک در رکعتهاي نماز دو رکعتي يا سه رکعتي.
??. کم و زياد کردن ارکان، مانند کم وزياد کردن رکوع.

موفق و پيروز باشيد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 4 =

پربازدیدترین ها