قبله را اشتباه ایستاده ایم، حکم نمازها چیست؟

متن سوال: 
با سلام درخانه کاملا مستقيم نماز ميخوانديم همه اعضاي خانواده ولي حالا فهميديم بايد کمي به چپ بايستيم حکم نماز هاي يوميه و نماز هاي قضاي خوانده شده چيست بايد چکار کنيم

سلام عليکم
عالماً و عامداً نبايد منحرف شود ولى اگر قبله را نداند (به طریق شرعی به قبله اطمینان پیدا کرده و بعدا می فهمد اشتباه بوده است) و يا فراموش کند و از قبله منحرف شود و نماز بخواند و بعد متوجه شود، اگر به حدّ دست راست و يا دست چپ قبله نرسيده باشد (يعنى کمتر از 90 درجه باشد)، نمازش صحيح است. (1)
انشاءالله سلامت وموفق باشيد

1. سايت مقام معظم رهبري http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=27&tid=-1

نوع سوال: 

ارسال سوال

16 + 2 =

پربازدیدترین ها