فردجنب براى خوردن وآشاميدن ،جه كاركند؟

متن سوال: 
فردجنب براى خوردن وآشاميدن ،جه كاركند؟

سلام خوردن و آشاميدن در حال جنابت گناه نيست براي رفع کراهتِ قبل از غسل، ميتوانيد وضو بگيريد.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

1 + 0 =

ارسال سوال

11 + 3 =

پربازدیدترین ها