سلام ما رسم داریم روزعيدقربان هرخانواده اي که عزيزي روأزدست دادن ب نيت اون قرباني ميکنن..ميخاستم ببينم که قرباني چ ويژگي هايي بايدداشته باشه مثلاحتمابايدگوسفندباشه و....؟

متن سوال: 
سلام طرفاي ما رسمه که روزعيدقربان هرخانواده اي که عزيزي روأزدست دادن ب نيت اون قرباني ميکنن..ميخاستم ببينم که قرباني چ ويژگي هايي بايدداشته باشه مثلاحتمابايدگوسفندباشه و....؟

سلام؛قرباني كردن گوسفند براي ميت واجب نيست، مگر اينكه در زمان حياتش به خاطر ديني مانند نذر يا ... قرباني كردن گوسفند بر او واجب شده بود و انجام نداده باشد كه در اين صورت ذبح گوسفند برای برئ الذمه میت لازم است(دقت شود لازم نيست حتما جلوي جنازه میت ذبح شود!بطور کلی ذبح گوسفند به نيت صدقه مستحبي منعي ندارد و ويژگي خاصي براي اين صدقه و کار خير مطرح نيست.برای قربانی کردن مستحبی بهتر است حداقل گوسفند ذبح شود) .

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 16 =

ارسال سوال

پربازدیدترین ها