سلام خوردن در هنگام ارتباط با همسر چ حکمي دارد مرجع تقليد آقاي سيستاني.

متن سوال: 
سلام خوردن وليسيدن آلت همسر چ حکمي دارد مرجع تقليد آقاي سيستاني.

سلام؛اين کار به خودي خود (دربين همسران)اشکال ندارداماخوردن نجاست(مثل:ادرار يا مني و ...)يا چيزهايي که طبع نوع انسان ها از خوردنشان متنفر است حرام می باشد.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

1 + 12 =

ارسال سوال

6 + 0 =

پربازدیدترین ها