سلام . آيا اين شرط در عقد مضاربه صحيح است : عامل متعهد به بازپرداخت اصل سرمايه است .

متن سوال: 
سلام . آيا اين شرط در عقد مضاربه صحيح است : عامل متعهد به بازپرداخت اصل سرمايه است .

سلام عليکم
اگر مراد شما از اين شرط اين است که اگر اصل سرمايه در هنگام انجام معاملات توسط عامل، خسارتي ديد يا از بين رفت،‌ عامل با اين شرط موظف شود که اصل سرمايه را به صاحب سرمايه برگرداند جواب اين است:
اگر سرمايه گذار زيان را نپذيرد مضاربه باطل است. مگر اين که در عقد خارج لازمي مانند بيع شرط کنند چنانچه سرمايه در مضاربه لطمه خورد، آن را عامل جبران مي کند. مهم انجام عقد خارج لازمي به صورت واقعي و جدّي است. مثلاً جنسي را خريد و فروش کنند و در ضمن اين خريد و فروش، صاحب سرمايه شرط کند که عامل زيان احتمالي از مضاربه را جبران مي کند. (1)

منبع
1. https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21 جستجوي واژه ي (مضاربه)

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها