راههای تقویت اراده و عزم چیست؟

متن سوال: 
سلام عليکم راههاي تقويت اراده و عزم چيست؟(اراده ي من مدتي است در درس و مسائل درسي ضعيف شده و خيلي سر در گم هستم)

با سلام پرسشگر محترم
براي خود انگيزه ايجاد کنيد با دوستان درس خوان معاشرت کنيد،هدف تعيين نماييد،گاهي بي حوصلگي موقت است و زودگذر،زود نااميد نشويد،گاهي آسايش و راحتي هاي شخص باسواد و با مدرک را بياد بياوريد. بطور کلي بدانيد يافتن فردي که هيچ اراده نداشته باشد، شايد غير ممکن باشد.
ورزش- نشسته و بر خواست با افراد منظم- خواندن داستان افراد موفق – فکر درباره اين که بعد از رسيدن به مقصد چقدر راحت خواهم بود- کوه نوردي- انجام يک کار در چند روز هر چند کار کوچکي باشد – شروع کارها از آسان و سپس کارهاي سخت-کارهاي فرح بخش و لذت آور را اول انجام دادن،تشويق کردن خود و سرزش نکردن خود و... براي تحرک بيشتر و يافتن اراده مفيد است.شنا،بيکار نبودن و برنامه ريزي و نظم داشتن و تفريح و تنوع و....براي نشاط روحي شما لازم است.
موفق باشيد

ارسال سوال

12 + 4 =

پربازدیدترین ها