دختری بهایی میخواهدباپسرمسلمان ازدواج کندودینش راعوض کند.حکمش چیست؟

متن سوال: 
سلام.با دختري اشنا شدم. بهايي مي باشد. ميگه بخاطر اينکه بتونه با من باشه و ازدواج کنيم حاضره دينش رو عوض کنه و شيعه بشه. ميخاستم بدونم حکم اين ارتباط و وصلت چيه.ممنون

سلام عليکم
در فرضي که واقعا مسلمان و شيعه شود ازدواج با رعايت مسائل و شرائط شرعي اش اشکال ندارد. (1)
تذکر
سواي بحث شرعي مساله که جوابش براي شما بيان شد چنين ازدواجي معلوم نيست به صلاح شما باشد و حتما بايد به امور مشاوره اي و جوانب اين چنين روابطي دقت کنيد،‌ صرف دوست داشتن خوشبختي نمي آورد و خيلي امور ديگر هم در خوشبختي دخيلند پس قبل از هر اقدامي مشاوره برويد.
در اين زمينه مي توانيد از مشاورين متخصص اين سامانه نيز استفاده کنيد.
تلفن 096400
يا سايت eporsesh.com

منبع
1. مسأله ي 2397 رساله ي محشا

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها