اگر در غسل ترتيبي هنگام شستن سمت راست بدن عمدا يا سهوا سمت چپ را بشوريم آيا غسل باطل است؟؟

متن سوال: 
سلام اگر در غسل ترتيبي هنگام شستن سمت راست بدن عمدا يا سهوا سمت چپ را بشوريم آيا غسل باطل است؟؟

سلام عليکم
طبق نظر آيت الله سيستاني:
1-در غسل ترتيبي ، آنچه واجب است اين است که ابتدا سر و گردن شسته شود و بعد هم بدن، (يعني مي توانيد ترتيب بين طرف راست و چپ را رعايت نکنيد هر چند بهتر است ابتدا سمت راست بدن شسته شود و بعد سمت چپ) لذا همين مقدار که ابتدا سر و گردن شسته شود و بعد هم کل بدن کافيست.
2-همانطور که گفتيم بهتر است ابتدا سمت راست و بعد سمت چپ شسته شود و در صورت رعايت اين ترتيب وقتي سمت راست شسته مي شود اينکه سمت چپ هم در اين زمان خيس شود و آب به سمت چپ هم ريخته شود مشکلي ايجاد نمي کند. (1)

(1) مساله ي 366 رساله ي محشا

نوع سوال: 

ارسال سوال

5 + 0 =

پربازدیدترین ها