احساس سستی و بیحالی دارم چکنم؟

متن سوال: 
احساس سستی و بیحالی دارم چکنم؟

احساس سستی و بیحالی دارم چکنم؟
راهکارهائی ارائه می شود امید که موثر باشد:
1-با افراد شاد معاشرت کنید.
2-در گذشته نمانید و زیاد غصه گذشته را نخورید
3-بصورت افراطی به فکر آینده نباشید.
4-برای خود ارزش قائل باشید واهل تلاش باشید.
5-با افراد دارای اعتماد بنفس و با اراده،معاشرت کنید.
6-ورزش کنید،خصوصا ورزش شنا.
7-مشاوره حضوری بروید.
8-مایوس نشدن وخودرا سرزنش نکردن.
9-برنامه ریزی،و هدف داشتن.
10-انگیزه ایجاد کردن.

پربازدیدترین ها