آیا دعاهای دعانویسان اعتبار دارد؟

متن سوال: 
آیا دعاهای دعانویسان اعتبار دارد؟

آیا دعاهای دعانویسان اعتبار دارد؟
چند نکته درباره دعا نویسی :
اولا- همیشه سعی کنید بر مبنا واقعیات زندگی حرکت کنید.و بی جهت به دعا نویسی اکتفاء نکنید.
ثانیا- به گفته بسیاری از دعا نویسان اعتباری نیست.دعا نویس واقعی کم است.
ثالثا- خود شما به درگاه خداوند دعا کنید و از دیگران بخواهید برای مشکلات شما دعا کنند خصوصا دعا پدر و مادر تاثیر دارد و اگر فوت شده اند بر سر قبر آنها دعا کنید.
رابعا- قسمت و تقدیر با تدبیرو تلاش انسان کاملا درارتباط است. پس هوشمندانه و عاقلانه تلاش کنید و زندگی را مدیریت کنید.
اگر در زندگی در موردی به مشکلی خورده اید اولین کار فکر کردن و مشاوره رفتن است در کنار آن از خداوند درخواست کنید که مشکل را حل کند دعا کردن بصورت کلی اشکالی ندارد.اما استفاده از یک دعا خاص نیازمند آن است که اولا آن دعا معتبر باشد و سند درستی داشته باشد. ثانیا درست و صحیح نوشته شده باشد. ثالثا با اجازه عالمی درست به آن عمل شود رابعا در کنار عمل به دعا تلاش لازم و مناسب ترک نشود.برای مشکلات باید مشاوره رفت.

پربازدیدترین ها